Jacob Henningsen

Jacob Henningsen, 5.9.1849-30.7.1913, forfatter, telegrafbestyrer. Født i Nakskov, død ved Nordstrand ved Nykøbing S., urne på Frbg. kgd. H. fik efter sin konfirmation ansættelse på byfogedkontoret i Nakskov, tog 1869 danskjuridisk eksamen og blev 1870 telegrafist i Store Nordiske Telegraf-Selskabs tjeneste, først i Newcastle, fra 1871 i Østasien. Her avancerede han hurtigt, blev 1875 bestyrer af stationen i Futsjou, senere i Amoy og 1883 medlem af selskabets østasiatiske driftsbestyrelse og samtidig leder af stationen i Shanghai. 1885 blev han hoveddriftsbestyrer og selskabets øverste repræsentant i Kina og Japan. Som sådan gjorde han selskabet store tjenester ved sine forhandlinger med de to landes regeringer, navnlig med de kinesiske myndigheder om koncessioner og telegrafanlæg. – Allerede mens H. var i Danmark havde han beskæftiget sig med journalistisk virksomhed. Ved lange rejser i det indre Kina skaffede han sig et vist kendskab til land og folk og udnyttede flittigt sine erfaringer i talrige korrespondancer til blade og tidsskrifter, livlige, lidt overfladiske skildringer der senere samledes i bøgerne: Det himmelske Rige. Skitser fra Kina, 1887, Djung Rhua Dji. Kinesiske Typer og Skitser, 1894 og Under Punkahen. Skitser fra Livet i Kina, 1897. Derimod var han uden dybere forståelse af kinesisk åndsliv og kultur, og derfor mislykkedes ganske, på grund af manglende kundskaber, en bredere historisk skildring, Kina under Forvandlingens Tegn, 1913 hvori han efter revolutionen 1911 søgte at trække hovedlinjerne op for Kinas moderne udvikling. 1900 forlod H. Kina af helbredshensyn og tog ophold i Kbh. hvor han 1902 blev konsul for Japan. 1911 blev han formand for Dansk turistforenings sjællandske afdeling og 1912 foreningens præsident. – Etatsråd 1902.

Familie

Forældre: gæstgiver Broder H. (1820-senest 1902) og Hansine Jørgine Charlotte Jørgensen (1828–1911). Gift 1. gang 1871 i England med Kate Forbes (ca. 1850–1933). Ægteskabet opløst 1902. Gift 2. gang 27.12.1902 på Frbg. med Ellen Marie Caroline Albertsen, født 25.2.1883 på Frbg., død 22.2.1911 i Kbh., d. af sagfører, senere justitsråd Viggo Thor A. (1848–1939) og Martha Vilhelmine Marie Ebstrup (1857–1930). Gift 3. gang 3.6.1912 på Frbg. med Agnes Ellen Larsen, født 24.6.1890 på Frbg., død 20.12.1938 på Skt. Lukasstift., Hellerup (gift 2. gang 1916 med assurandør, senere grosserer Peter William Oscar Damm, 1876–1943; ægteskabet opløst 1924), d. af sagfører Peter Frederik Christian L. (1856–1934, gift 2. gang med Agnes Signe Gunild Eriksen, 1875–1951) og Agnes Cathrine Petersen (1861–1933).

Udnævnelser

R. 1881. DM. 1894.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

J. H. i Erindringer og fortællinger fra Store Nordiske, 1919. – Kr. Dahl i III. tid. 28.9.1902. Berl. tid. 31.7.1913. Nationaltid. s.d. Politiken 1.8.s.å. Fr. de Fontenay i Tilskueren, 1914 477–85 (anm.). V. Brücker: Mit livs vej I, 1925.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig