Jakob Mikkelsen, 1577-25.8.1644, borgmester. Jakob Mikkelsen blev 1597 student fra Lund og studerede fra 1598 ved nederlandske, tyske og engelske universiteter (1598 Leiden og Franeker, 1602 Basel).

Efter hjemkomsten var han ti år skriver på Sølvesborg og fungerede under Kalmarkrigen som proviantskriver på Kristianopel fæstning. 1613 fik han ansættelse som kgl. tolder i Kbh., sikkert takket være sin hustru, thi hun havde tjent fem år ved hoffet og var i høj grad yndet af Christian 4. der til sidst gav hende en slags hofstilling. 1614 forlenedes han med et prælatur i Århus (fornyet 1633) og senere med kronens tiende af Magleby sogn på Møn.

Han var meget virksom som forretningsmand, handlede bl.a. på Færøerne, hvis visse og uvisse indkomster han 1634 forpagtede, og anlagde sammen med borgmester Mikkel Vibe 1619 en kro med "Doolhof" (skydebane) uden for Vesterport, 1620 sammen med Vibe og flere andre en reberbane mellem farveriet og Vandkunsten. På Gammeltorv ejede han den byggegrund hvor nu Nygade løber, i nærheden af Jarmers skanse en blegeplads. 1625 blev han efter kongens ønske rådmand og straks efter Mikkel Vibes efterfølger som borgmester i Kbh. N.å. indtrådte han som aktionær i det ostindiske kompagni og fik også sæde i det islandske handelskompagnis bestyrelse og 1639 i den nystiftede søhandelsret. Sammen med et par andre borgere fik han tilladelse til at oprette en mønt, men denne tilladelse blev dog kort efter tilbagekaldt (1632).

Jakob Mikkelsen indtog med sin lærdom, sit kendskab til Europa, sin driftighed og sin gode forbindelse ved hoffet en overmåde vægtig position inden for sin tids kbh.ske borgerskab, ligesom han også synes at have samlet sig en betydelig formue. 1641 stiftede han og hans hustru en seng i Vartov, 1642 et legat på 100 rdl., hvis renter tilfaldt den residerende kapellan ved Vor Frue kirke.

Familie

Jakob Mikkelsen blev født i Malmø, død i Kbh., begravet sst. (Frue k.). Forældre: rådmand i Malmø Mikkel Madsen og Helene Pedersdatter (død 1613, gift 1. gang med guldsmed i Malmø Villum Thomsen, død 1564). - 1613 på Fr.borg slot med Anne Mortensdatter, født 1578 i Kolding, død 1642, begr. i Kbh. (Frue) (gift 1. gang 1598 med klædekræmmer, senere renteskriver Christen Hammer), d. af Morten Pohl (Phaal) og Katrine Hansdatter.

Bibliografi

Kbh.s diplomatarium, udg. O. Nielsen I-VI, 1872-84. Kong Chr. den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia I, 1887-89; III-VII, 1878-91 (fot. optr. 1969-70). Kancelliets brevbøger 1616-45, 1919-68. - Progr. fun. univ. Hafn. 1642 og 1644. O. Nielsen: Kbh.s hist. og beskr. III, 1881. Alb. Fabritius i Hist. medd. om Kbh. 4.r.II, 1949-52 326f 330 335 337f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig