Jean Payen de la Fouleresse, ca. 1650-1701(?), diplomat, forfatter. de la F. hørte til de adelige huguenotter som efter ophævelsen af det nantiske edikt udvandrede fra Frankrig; han synes at være kommet til Kbh. ca. 1685. Han fik beskæftigelse i tyske kancelli og sendtes 1689 som chargé d'affaires til London. Han afløste her marquis de Forest de Suzannet, og hans mission i London faldt sammen med Robert Molesworths gesandtskab i Kbh. Det lykkedes de la F. at knytte gode forbindelser i Vilhelm af Oraniens omgivelser, så han kunne holde den danske regering underrettet om indholdet af Molesworths ildesindede indberetninger. Han fik ordre til at anmode den engelske regering om at meddele hoffet i Kbh. afskrift af disse indberetninger; anmodningen blev ikke opfyldt, men foranledigede kong Vilhelm til i et personligt brev til Christian V at sige god for Molesworth. de la F. fortsatte i London som sekretær hos H. H. Ahlefeldt der overtog gesandtskabsposten i jan. 1690, og ved dennes tilbagekaldelse i okt. 1691 blev han atter chargé d'affaires, indtil Mogens Skeel kunne tiltræde hen på sommeren 1692. I denne anden periode af de la F.s selvstændige virksomhed i London stødte han under forhandlingerne om de af sømagterne kaprede danske og norske handelsskibe på uvilje og chikanerier, en følge af den kampagne Molesworth havde ført mod ham fra Kbh. Skeel indberetter kort efter sin ankomst til London, at kong Vilhelm og statssekretær Blathwait havde udtalt sig ugunstigt om de la F., og skønt den danske regering der kendte årsagen til de – engelske klager havde været tilfreds med hans tjeneste, mente den det rigtigt at tilbagekalde ham. Der blev snart god anvendelse for ham under imødegåelsen af Molesworths ved juletid 1693 udgivne bog An Account of Denmark, as It was in the Year 1692. de la F. fungerede i sommeren og efteråret 1694 på ny som chargé d'affaires i London og oplevede her bogens succes. Blandt de modskrifter den foranledigede, var det betydeligste forfattet af en ung engelsk aristokrat, Will. King, dr.jur. fra Oxford; han var af den dansk-norske præst i London, Iver Brinck, og af de la F. blevet forsynet med oplysninger om danske forhold til polemikken mod Molesworth. Kings Animadversions On a Pretended Account of Denmark (1694) blev nu af de la F. oversat til fransk, idet han hjemmefra tillige blev forsynet med materiale til belysning af den engelske gesandts person og virksomhed i Kbh. Dette blev indarbejdet i Kings skrift, og den således udvidede franske udgave udkom (anonymt) 1696 under hovedtitlen Deffence du Danemark; en ny, yderligere udvidet udgave udsendtes s.å. Det dygtige lille arbejde bidrog til at bøde på den skade Molesworth havde voldt Danmark. Allerede til anden-udgaven af "Deffence" var knyttet en redegørelse for stridighederne mellem den danske krone og Gottorp. På foranledning af C. B. Ehrenschild og T. B. v. Jessen udgav de la F. 1696 (1697) og 1700 andre franske småskrifter om samme emne. – de la F. synes at have forladt dansk tjeneste kort efter tronskiftet 1699. Den franske minister i Kbh. omtaler 1689 de la F. som kammerjunker; sandsynligvis har titlen været fransk. I gehejmeregistraturen for febr. 1697 kaldes han kancelliråd. -Hans skæbne efter 1700 er ukendt; formodningen om, at han efter at have forladt Danmark skulle have taget ophold i Holland hvor hans sidst kendte skrifter er udgivet, bekræftes ikke af de derværende fransk-reformerte samfunds registre.

Bibliografi

Chr. H. Brasch: Om Rob. Molesworths skrift, 1879. Fr. v. Jessen: Bibliographie de la littérature française relative au Danemark, Paris 1924 146–49. Samme: En slesv. statsmand I, 1930 150f. L. Bobé i Le Danemark dans ses rapports avec la France, 1935 33.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig