Jens Grim, d. ca. 1450, nævnes - som ridder - 18.2.1400, levede endnu 25.1.1449, men var da svagelig, rigsråd. G. indtog i dronning Margretes senere år en ret fremtrædende stilling og synes en tid at have hørt til hendes nærmeste omgivelser; 1410 var han i hendes "gård" og endnu 1439 fordrede Erik af Pommern at han og tre andre fornemme herrer der nøje kendte hendes klenodier, skulle sendes til Gotland for at bevidne at kongen ikke havde medtaget nogle af dem. Fra 1400 deltager han af og til i det kgl. retterting; rigsråd blev han derimod næppe før under Erik af Pommern der i det hele synes at have sat ham højt og brugte ham meget i statens tjeneste; således deltog han 1430 i forhandlinger med hansestæderne, 1436 i det betydningsfulde møde i Kalmar. Opsigelses-brevet af 23.6.1439 har han ikke medbeseglet; men nov. s.å. var han et af rigsrådets sendebud til underhandlingerne med svenskerne i Jönköping, og n.å. bekræftede han lensbrevet til hertug Adolf. Bortset herfra spillede han – fomodentlig på grund af alderdom – ingen større rolle under Christoffer af Bayern. – G. nævnes 1419 og 1423 som høvedsmand på Lindholm i Skåne hvor også størstedelen af hans private godsbesiddelser lå, således fædrenegården Tosterup hvortil han plejede at skrive sig; i samme landsdel fik han med sin første hustru Gladsax og det såkaldte "store pant" i Skåne foruden andet gods, bl.a. Tolstrup i Djursland. G.s omfattende godser arvedes af hans halvsøster Cecilie Nielsdatter (Jernskæg), enke efter Abraham Brodersen Baad. – Slægtebøgerne gør ham til hovedpersonen i flere ret fabelagtige fortællinger.

Familie

Forældre: Anders Jacobsen G. (død ca. 1382) og Mette. Gift 1. gang før 1.6.1425 med Cathrine Rud, der levede endnu 19.4.1432, men var død 11.2.1440 (gift 1. gang med Eskil Falk, død senest 1398, gift 2. gang med Herlug Brymle, gift 3. gang senest 1403 med Jens Lykke, død senest 1419), d. af Jens R. (død ca. 1404) og Alhed Clausdatter Grubendal. Gift 2. gang med Christine Thott, død tidligst 1459 (gift 1. gang med Peder Nielsen Galen, død 1439), d. af Stig Aagesen T. (død tidligst 1412) og Ingeborg Andersdatter Panter.

Bibliografi

Danm.s adels årbog XIII, 1896 183f. Kr. Erslev i Pers. hist. t. III, 1882 34f. Danm.s gamle personnavne, red. Gunnar Knudsen m.fl. II, 1949-53 359f. Erik Ulsig: Danske adelsgodser i middelalderen, 1968 282C.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig