Jens Holt, Jens Adolf Holt, 5.12.1904-18.9.1973, sprogforsker. Født i Kbh, død i Århus, begravet sst. (ndr. kgd.). H. blev student 1923 fra Østersøgades gymnasium og studerede derefter græsk og latin ved Kbh.s univ. Han blev cand.mag. 1929 og fik samme år accessit for en besvarelse af universitetets prisopgave i klassisk filologi. Under indflydelse af Holger Pedersens undervisning havde H. fået en bred interesse for sprogvidenskab. 1930–31 var han på studieophold i Paris hvis fremragende lingvistiske miljø – først og fremmest personificeret ved A. Meillet – kom til at betyde meget for ham, og senere i München hvor han studerede det lilleasiatiske oldsprog hittitisk. Efter hjemkomsten var H. i et par år assistent hos arkæologen Chr. Blinkenberg og samtidig lærer ved Torben Brix' skole. Han blev adjunkt ved Ålborg katedralskole 1933 og udarbejdede her sammen med en kollega (Thure Hastrup) en Latinsk Begynderbog, 1936 efter nye pædagogiske principper. Samtidig fortsatte han sin videnskabelige virksomhed, og han blev 1938 docent i sammenlignende sprogvidenskab ved Århus univ. Han blev 1945 professor sst. efter at have erhvervet doktorgraden (ved Kbh.s univ.) 1941. – H. beskæftigede sig indgående med hittitisk og i det hele taget med de anatoliske sprog. Han skrev to bøger om de hittitiske sprogmindesmærker: Hittiterne og deres Sprog, 1933 og Kilder til Hittiternes Historie, 1951. 1958 var han på studieophold i Iraq og Tyrkiet hvor han deltog i udgravningsarbejde. Hans største arbejde, disputatsen Les noms d'action en -(-). Etudes de linguistique grecque, 1940 falder imidlertid inden for den klassiske filologi og afspejler hans mangeårige beskæftigelse med orddannelsesforhold i græsk. – H. fremstår som en betydelig repræsentant for dansk strukturel lingvistik. Han deltog fra tidligt i 30erne ivrigt i de sprogvidenskabelige diskussioner der førtes især i Lingvistkredsen i Kbh., og han blev især påvirket af Louis Hjelmslevs tanker. Dette afspejler sig i bøgerne Etudes d'aspect (i Acta Jutlandica XV, 1943) og Rationel Semantik (Pleremik) (sst. XVIII, 1946) foruden forskellige mindre afhandlinger. H. interesserer sig her først og fremmest for beskrivelsen af den side af sproget der i den såkaldte glossematiske sprogteori kaldes "indholdsformen"; hans behandling af forholdet mellem ordstruktur og indholdsstruktur i egentlig forstand afviger i øvrigt fra den opfattelse man finder hos Hjelmslev. H. var midt i 30erne aktiv inden for konservativ ungdom. Han var medlem af Humanistisk samfund, og han sad igennem årene i bestyrelserne for forskellige videnskabelige selskaber (Det filologiskhistoriske samfund 1925–33, Jydsk selskab for nordisk filologi til 1954, Acta Linguistica's internationale komité). Han var redaktør for Det lærde Selskabs Skrifter fra 1946, efor for Edmund Kleinhans og Hortense Gstöttners Haandbibliotek for Sprogvidenskab fra 1938, dekan for det humanistiske fakultet 1942–43 og medlem af bestyrelsen for Institut for fonetik og for sproglaboratoriet ved Århus univ. – Han holdt igennem årene gæsteforelæsninger i en række europæiske lande (Sverige 1948, 1953; Tyskland 1953, 1964; Frankrig 1953; England 1958; Grækenland 1958).

Familie

Forældre: sognepræst Christen H. (1866–1933) og Sophie C. Lind (1867–1941). Gift 16.7.1935 i Hald ved Randers med Grete Bachmann, født 6.3.1915 i Essen, d. afmaler Gustav B. (1878–1950) og Petra Rasmussen (1880–1968). – Bror til Paul -H.

Udnævnelser

R. 1951. R.1 1960.

Ikonografi

Mal. af Gustav Bochmann, 1938.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1941 133f. – Kn. Jordal i Århus univ.s årsberetn. 1973–74, 1974 (upag.). Samme i Acta linguistica hafniensia XVI, 1969 nr. 2 215–20. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer (2)

skrev Henrik Prebensen

I artiklen om Jens Holt en fejl:
"Dette afspejler sig i bøgerne Etudes d'aspect (i Acta Jutlandica XV, 1943) og Rationel Semantik (Pieremik) (sst. XVIII, 1946) foruden forskellige mindre afhandlinger."
"Pieremik" fejl for "Pleremik"

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig