Jens Lassen Rasmussen, 22.8.1785-30.3.1826, orientalist. Født i Vestenskov, Lolland, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). R. blev student 1802 fra Vordingborg, cand.teol. 1806. For en historisk prisopgave angående Roms historie efter Karthagos fald vandt han 1809 universitetets guldmedalje. Han nærede i det hele megen interesse for historie og underviste en kort tid deri ved Borgerdydskolen i Kbh. hvor han var anset som en dygtig lærer. Orientalske sprog, især arabisk, blev dog hans hovedstudium, han tog doktorgraden 1811 med afhandlingen De monte Caf. Commentatio, hvori han redegjorde for muhamedanernes overtro om bjerget Qaf som liggende i en kreds om jordens skive. Han fik derpå offentlig understøttelse til videre studier i orientalske sprog ved fremmede universiteter; bl.a. lærte han hos Sil vestre de Sacy i Paris. Efter sin hjemkomst 1813 blev han lektor, 1815 professor ved universitetet i de østerlandske sprog. Biskop F. Münter foreslog ham 1819 til sammen med professor N. C. Kall at deltage i en kommission til revision af oversættelsen af Det gamle testamente. Ud over at skrive en hebraisk grammatik (1815) med flere senere tillæg til brug for undervisning ved universitetet, beskæftigede han sig kun lidet med sprog, men vendte sine interesser mod orientens, navnlig islams historie. 1814 erhvervede han Videnskabernes selskabs sølvmedalje for et arbejde Om Arabernes og Persernes Handel og Bekiendtskab med Rusland og Skandinavien i Middelalderen (Athene II, 1814, særskilt s.å.). Det solide og grundige værk vakte stor opmærksomhed og oversattes til svensk, engelsk og fransk, mens R. selv omarbejdede det til latin og udgav det som universitetsprogram (De Orientis commercio cum Russia et Scandinavia medio ævo, 1825). R.s handelshistoriske studier på dette hidtil udyrkede område var for deres tid meget fortjenstfulde og er først blevet genoptagne i nyere tid, således at hans værk endnu har sin værdi. Til den på R.s tid begyndende videnskabelige forskning og udgivervirksomhed på den islamiske histories område ydede han værdifulde bidrag i sine to latinske værker om gammelarabisk kultur og historie før islam: uddrag af Hamza al-Isfahani i Historia præcipuorum Arabum regnorum ante Islamismum, 1817 og uddrag af Ibn Nubata og al-Nuwairi i Additamenta ad historiam Arabum ante Islamismum, 1821. Til begge værker benyttede han hidtil utrykt materiale fra håndskrifter i Det kgl. bibliotek. Desuden udgav han det for sin tid særdeles nyttige værk Annales Islamismi, sive Tabulæ synchronistico-chronologicæ Chalifarum et Regum Orientis et Occidentis, 1825, indeholdende synkronistiske tabeller over muhamedanske kalif- og kongeslægter. R. var her hjemme en af den islamitiske videnskabs pionerer med solide sproglige kundskaber baseret på en omfattende læsning. Af arabiske fortællinger og persiske digte (Nogle Oder af Hafiz i Theologisk Bibliothek IX, 1816) gav han forskellige oversættelser i danske tidsskrifter og i Digt og Eventyr fra Østerland (1. saml., 1816). Han påbegyndte også en oversættelse af 1001 nat efter den 1. Calcuttaudgave (I, 1824). Endelig kan nævnes, at han skrev Det Danske Afrikanske Kompagnies Historie, 1818. Han døde ved selvmord.

Familie

Forældre: residerende kapellan i Vestenskov, senere sognepræst på Bogø Michael R. (1743–1810, gift 2. gang 1791 med Charlotte Amalia Schiern, 1754–1806) og Dorthea Sophie Busch (1754–90). Gift 18.9.1814 i Kbh. (Frue) med Johanne Jacobine Christiane Henriette Kall, født 20.10.1786 i Kbh. (Frue), død 15.1.1860 sst. (Trin.), d. af professor Nicolai Christopher K. (1749–1823) og Agnete Mechtildis Stendrup (1753–1817).

Bibliografi

Nyeste skilderie af Kiøbenhavn XLV, 1826 444. Fædrenelandsk nekrolog for 1821–26, ved Fr. Thaarup, 1835–44 482f. Udv. af Laur. Engelstofts skr. III, 1862 343. Ludv. Koch: Den danske kirkes hist. 1817–54, 1883 22. J. C. Lindberg i Hist. månedsskr. for folkelig og kirkelig oplysn. V, 1885 79f. Holger Lund: Borgerdydskolen i Kbh. 1787–1887, 1887 109f. H. Schwanenflugel: J. P. Mynster II, 1901 4f 9. E. C. Werlauff: Erindr., 1910 (fot. optr. 1968) = Memoirer og breve XIII 116.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig