Jens Reimert Schumacher, 9.4.1742-15.9.1774, regeringsråd. Født i Kbh. (Petri), død i Christianssted, begravet sst. Efter at være blevet student 1756, privat dimitteret, udnævntes S. 1765 til sekretær i den kommission der blev sendt til Bergen for at dæmpe den uro der var opstået blandt almuen i anledning af inddrivningen af ekstraskatten. Da dette hverv var endt udnævntes han 1767 til bogholder ved ekstraskatten i Kbh. Ved siden af sin embedsgerning udfoldede S. en stor virksomhed som forfatter af økonomiske afhandlinger til forskellige tidsskrifter. Emnerne var talrige og højst forskellige. Han skrev således om anlæg af køkken- og frugthaver, udsæd af korn, herregårdes inddeling til bøndergårde. Mest opsigt vakte et af ham anonymt udgivet skrift: Betænkning hvorvidt en Efterkommere i Regieringen er forbunden at betale sin Formands Gield, 1771. Som et resultat af sine overvejelser fastslog han at en fyrste kun var forpligtet til at betale den gæld der var indstiftet til statens bedste. Endvidere hævdede han at fyrsten kun var den person hvem det vigtigste embede i staten var betroet, og styrede fyrsten mod statens undergang var folket ikke pligtigt at yde ham lydighed. Til disse almindelige betragtninger knyttede sig nogle hvasse bemærkninger om hoffets embedsmænd og den rolle højadelen spillede. S.s frimodige udtalelser vakte betydelig opsigt, men diskvalificerede ham ingenlunde i regeringens øjne. Da forvaltningen i Vestindien trængte til at reformeres udpegede man 1773 S. til medlem af det nye regeringsråd. Han tiltrådte rejsen ti! Vestindien, men døde kort efter ankomsten.

Familie

Forældre: taksator, senere toldinspektør i Kbh., etatsråd Cornelius S. (1703–77) og Elisabeth Reiersen (1718–55). Ugift. – Bror til Peter Christian S.

Bibliografi

Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720–1814 IV,2, 1902 289f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig