Jens Sørensen Saksager, 31.3.1849-18.1.1934, landmand, politiker. Født i Hasseris ved Ålborg, død i Vrå, begravet sst. Efter sin konfirmation kom S.S. til landvæsenet, var 1866–67 på Vallekilde og 1868–72 bestyrer af moderens og mormoderens gårde, og købte 1872 Saksager i Vrejlev sogn som han ejede til 1906. S.S. kom tidligt ind i offentligt arbejde, kom 1876 i sognerådet og var dets formand 1878–82; 1883–1907 var han medlem af Hjørring amtsråd og 1901–13 af amtets skoledirektion; 1882 indtrådte han i bestyrelsen for Hjørring amts landboforening og var 1896–1907 dens formand; endvidere var han 1890–1914 formand for Hjørring amts andelsslagteri som han havde været med til at oprette, 1879–89 vurderingsmand for kreditforeningen i Viborg og 1911–13 formand i dens repræsentantskab hvorefter han 1913–31 var medlem af direktionen. Også på andre land-brugsorganisatoriske områder gjorde S.S. sig stærkt gældende; han var således 1899–1922 formand i kommissionen angående jordlodder til landarbejdere i Hjørring amt, 1902–13 næstformand i Foreningen af jyske landboforeninger, 1908–15 formand for de samvirkende danske andelsslagterier i en periode hvor andelssvineslag-terierne endelig fik en dominerende stilling, 1906–13 medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd, i en årrække medlem af andels-udvalget og formand for hingsteskuekommissionen for Hjørring amt. Endvidere blev han 1889 landvæsenskom missær, og fra s.å. til 1913 var han medlem af bestyrelsen for udlån af offentlige midler, 1903–27 repræsentant i landbygningernes brandforsikring, fra 1910 i Hedeselskabet og 1921–34 i repræsentantskabet og forretningsudvalget for Hjørring Diskontobank. – 1906 indvalgtes S.S. i hindstinget, valgt af venstre med støtte af andre partier, men han søgte ikke genvalg 1914 da rigsdagsarbejdet ikke interesserede ham. I sin ungdom var han bergianer, senere indtog han mere moderate standpunkter. Hans indsats lå først og fremmest på det organisatoriske felt. Han stod i mange henseender som den typiske organisator og administrator fra gårdmændenes gennembrudsperiode. S.S. var en vennesæl mand med udpræget forhandlingsevne, og dertil kom at han var en oratorisk begavelse og slagfærdig debattør hvis tørre lune vandt vendelboernes behag.

Familie

Forældre: gårdejer Søren Jensen (1817–57) og Ane Margrethe Nielsdatter (Nørgaard) (1825–82). Navneforandring 2.3.1909 til S.-S., 18.9.1913 til S. S. Gift 2.6.1871 i Ålborg med Johanne Rasmusdatter, født 30.11.1849 i Hasseris, død 20.10.1919 i Vrå, d. af gårdejer Rasmus Jensen (1805–83) og Ane Kirstine Jensdatter (1815–93).

Udnævnelser

R. 1898. DM. 1924.

Ikonografi

Relief af Carl Hansen Glem (Hjørring svineslagteri). Foto.

Bibliografi

J. K. H[augaard] i Jysk landbrug XVI, 1934 59f. N. Kr. Kristensen i Andelsbl. XXXV, s.å. 123f. – Levnedsberetning i ordenskiipillet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig