Jens Truidsen Ulfstand, d. 29.7.1566, lensmand. Død under Gotland, begravet i Vor Frue k. i Visby. U. og hans ældre bror Gregers var 1534 blandt de adelige skolebørn som borgerne i Malmø holdt fangne i ni uger der i byen. 1548 deltog han som hofsinde i prinsesse Annas brudetog til Sachsen. Som hofsinde nævnes han endnu 1550; n.å. var han kongens fodermarsk og steg 1552 til hofmarskal. Som løn for sin hoftjeneste oppebar han indtægterne af Dragsmark kloster i Bohus len (1549-52) og derpå Saltø ved Næstved (fra 1552, livsbrev 1557). 1559 deltog han som ritmester og anfører for hoffanen i Ditmarskerkrigen og blev hårdt såret i kampen ved Heide. Ved Frederik II's kroning s.å. var han en af de adelsmænd der frabad sig ridderslaget. I slutningen af 1560 måtte han som hofmarskal vige for kongens yndling Friederich v. Dohna, men bevarede også i de nærmest følgende år sin tilknytning til konge og hof. 1562 var han medlem af et gesandtskab til Rusland der i det væsentlige opnåede zarens anerkendelse af de danske aspirationer i Livland. Ved syvårskrigens udbrud (1563) blev han mønsterkommissær i Skåne. I marts n.å. betroede man ham den vigtige post som lensmand på Kbh.s slot, rigtignok underordnet statholderen Mogens Gyldenstierne. Herfra blev U., der ellers ikke ville have gjort tjeneste til søs, 1566 udkommanderet som underadmiral i flåden. Han var straks uheldig i starten idet hans skib løb på grund ved Stevns hvad der opholdt flåden. 29.7. fandt han døden i bølgerne da det meste af flåden gik under i storm under Gotland. – U. skrev sig til Vemmetofte hvoraf han dog kun ejede en søsterlod efter morfaderen Lauge Brock, mens hans fætter Lauge Brock havde en broderlod. Som godsejer var U. indviklet i talrige retsstridigheder. Med Brockerne trættedes han og hans brødre om Gl. Estrups skove. Af mere uinteresseret art var antagelig den række processer han som formynder for jomfruerne Birgitte og Ermegaard Bille førte med rigsråd Hans Barnekow og navnlig senere med dennes enke, Mette Oxe, om afgrænsningen af deres og jomfruernes rettigheder på Egede af hvilken gård Barnekow havde købt halvdelen af jomfruernes brødre.

Familie

Forældre: rigsråd Truid Gregersen U. (1487-1545) og Ide Brock (død ca. 1531). Gift 13.2.1564 med Lisbeth Bille, født 25.3.1540 på Bohus, død 1613, d. af rigsråd Claus B. (1490-1558) og Lisbet Ulfstand (død 1540).

Bibliografi

Udv. af gamle da. domme, udg. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge II, 1844 288f; III, 1845 104f. Monumenta hist. Danicæ, udg. H. F. Rørdam II, 1875 353-58. Kancelliets brevbøger 1551-70, 1885-96. – Bille-ættens hist. I, ved W. Mollerup, 1893 731. Poul Colding: Studier i Danm.s politiske hist., 1939. – Utrykte domme i herredagsdombog nr. 6 fol. 195 385f; nr. 8 fol. 55 65ff 72 (Rigsark.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig