Jeppe Ørskov, 2.3.1892-11.2.1977, bakteriolog. Født på Ørskovgård, Snejbjerg sg., Ringkøbing amt, begravet Hornbæk kgd. Ø. blev student 1910 fra Helsingør, tog lægevidenskabelig embedseksamen 1917 og uddannede sig 1917-20 på forskellige hospitaler. Han blev assistent på Statens seruminstitut 1920, laborator sst. 1922 og afdelingsforstander 1931. Endvidere var han leder af karantænelaboratoriet i El Tor i Egypten 1922 og foretog senere talrige studierejser til USA, Frankrig, England og Tyskland. 1917 opnåede han accessit for universitetets prisopgave på en afhandling om bakteriernes involutionsformer, og 1923 erhvervede han den medicinske doktorgrad på en afhandling om aktinomykose (strålesvamp) hvor han gennemførte klassifikation af strålesvampe. Denne var så speciel at det medicinske fakultet måtte bede en botaniker om at deltage i bedømmelsen. En strålesvamp beskrevet først i disputatsen bærer nu officielt navnet micromonospora Oerskovia. Siden udførte han adskillige videnskabelige undersøgelser som først og fremmest udmærkede sig ved deres høje kvalitet. Han blev aldrig særlig produktiv som forfatter, men præsterede altid noget betydeligt inden for de områder han beskæftigede sig med. Mest kendt er måske den metode han udarbejdede til dyrkning af bakterier ud fra en enkelt celle. I tilslutning hertil har han udført interessante undersøgelser over bakteriernes form og formvariation og har bl.a. beskrevet tidligere ikke kendte former. Sammen med forskellige medarbejdere udførte han omfattende undersøgelser over infektionens mekanisme; med en serumkvantitativ teknik vurderede han infektionens spredningsmekanik til de forskellige organer i lange rækker af forsøgsdyr. Endelig har han beskæftiget sig med de usynlige infektions-organismer (vira) og med hæmatologiske arbejder. Herved har han bidraget væsentligt til hele den udvikling seruminstituttet har gennemgået og den høje videnskabelige standard det har nået. Da vaccinationsanstalten blev ophævet og dens virksomhed overflyttedes til Statens seruminstitut, overtog Ø. ledelsen af denne afdeling. Da Thorvald Madsen 1940 forlod stillingen som direktør herfor og hans efterfølger skulle udpeges blandt de mange betydelige videnskabsmænd som var knyttet til instituttet, faldt valget naturligt på Ø. både på grund af hans videnskabelige anseelse og fordi han havde lagt betydelige administrative evner for dagen under sit arbejde på instituttet og i sjælden grad havde gjort sig afholdt og respekteret af dettes øvrige medarbejdere. Han gjorde instituttet til en ideel arbejds- og forskningsplads som dog måtte udvides væsentligt efter hans afgang for at klare de mange opgaver. – 1939 blev Ø. medlem af Videnskabernes selskab og 1941-47 var han formand for Dansk patologforening, 1940-60 medlem af sundhedsstyrelsen, 1941-51 (formand 1949-53) afkommissionen for embedslægeeksamen, af bestyrelsen for Den nationale forening for tuberkulosens bekæmpelse og af Rigsforeningen til gigtens bekæmpelse 1948-54, af bestyrelsen og forretningsudvalget i Landsforeningen mod børnelammelse fra 1945 (formand 1951), 1940-60 medlem af bestyrelsen for Michaelsen fonden og 1946-61 af WHO Comm. of Biol. Standard, ligesom han modtog talrige æresbevisninger og tillidshverv. – En søn, Frits Ørskov, født 20.1.1922, er gået videre i faderens fodspor. Han disputerede 1956 om Escherichia coli. Om typebestemmelse, specielt med henblik på stammer fra infantil diarrhoe, blev 1964 overlæge ved seruminstituttets coliafdeling og er en verdenskendt forsker og bakteriolog – lige som hustruen Ida Ørskov, f. Oppenheuser, født 8.1.1922. Også hun blev overlæge ved coliafdelingen (1968) og har skrevet betydningsfulde arbejder om serologiske og genetiske forhold inden for bakteriologien. Hun disputerede 1956 med Om Klebsiella og blev 1976 leder af WHO international klebsiella Centre.

Familie

Forældre: gårdmand, senere købmand Peter Michael Christensen (1866-1949) og Margrethe Lundsgaard Nyboe (1869-1936). Navneforandring fra Ørskov Christensen 20.6.1920. Gift 11.12.1917 i Helsingør med Gerda Anny Rusch, født 23.3.1895 i Helsingør, d. af malermester Fritz Emil R. (1853-1923) og Helene Nielsen (1867-1964). – Bror til Søren Ø.

Udnævnelser

R. 1939. DM. 1947. K. 1952. K.1 1955.

Ikonografi

Tegn. af Otto Christensen 1942, 1956 og udateret (alle tre Fr.borg). Mal. af Stefan Viggo Pedersen, 1959 (seruminst.). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1923 95f. – Ole Maaløe i Oversigt over vidensk. selsk.s virksomhed 1977-78, 1978 89-96.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig