Joachim Lund Drejer

Joachim Lund Drejer, 10.9.1792-14.4.1853, læge. Født i Farsund i Kristianssands stift, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). D. gjorde under krigen 1807 tjeneste ved et lazaret i Larvik og var derefter kompagnikirurg i Kristiania 1808-11 og besøgte samtidig katedralskolen. Han blev student i Kbh. 1812, privat dimitteret, og tog medicinsk eksamen 1818. Ved Frederiks hospital var han medicinsk kandidat 1816-20 og reservelæge 1820-23 og samtidig amanuensis hos overlægerne O. H. Mynster og J. D. Herholdt. 1820 blev han kar. bataljonskirurg og var læge ved det mosaiske fattigvæsen indtil 1827. Han blev Herned. 1826, dr.med. 1828. For vaccinationsinstituttet blev han forstander 1830, 2. hofmedicus 1832, regimentskirurg 1833, 1. hofmedicus 1841. Efter en udenlandsrejse 1845 kom han på årets sidste dag med et opråb i "Fædrelandet" til oprettelse af et børnehospital ved hjælp af veldædige sammenskud.

Trods et voldsomt redaktionelt angreb i Ugeskrift for læger, særlig fordi han havde tilbudt at fungere som hospitalets overlæge, gav han ikke op, og det lykkedes ham 1850 at få oprettet et børnehospita! med tolv senge der 1879 afløstes af Dronning Louises børnehospital. – D.s litterære virksomhed er ikke af betydning, men som forstander for vaccinationsanstalten kom han til at spille en rolle dels ved sine ikke altid heldige forsøg på at forny vaccinationen, dels på grund af den store koppeepidemi 1835. – Tit. professor 1833.

Familie

Forældre: residerende kapellan i Vanse, senere sognepræst i Kragerø og provst Frederik Christian D. (1765– 1828) og Signe Cathrine Brinck Lund (født 1777). Gift 15.11.1823 i Kbh. (Frue) med Henriette Conradine Løffler, født 17.11.1802 i Kbh. (Frue), død 29.12.1879 sst. (Frue), d. af tegnelærer Conrad Frederik L. (1768-1819) og Marie Margrethe Bentley (1780-1846).

Udnævnelser

R. 1845. DM. 1851.

Ikonografi

Mal. af J. V. Gertner, 1839. Litografi af E. Fortling, 1852 efter tegn. af J. V. Gertner. Silhouet.

Bibliografi

C. Hempel i Ugeskr. for læger VII, 1846 41-48. Fr. Bremer i Bibl. for læger VIL, 1853 522-25. J. Bondesen: Kgl. vaccinationsanstalt 1802-1902, 1902 20-25.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig