Joachim Wedell-Wedellsborg, Joachim Godske (Georg) Wedell-Wedellsborg, 24.1.1785-17.7.1860, baron, officer. Født på Wedellsborg, død sst., begravet i Husby. W.-W. fik kornetpatent 1790, blev 1797 kar., 1803 "virkelig" sekondløjtnant i rytteriet og fik 1804 reserveret premierløjtnants karakter, men først 1806 kom han til virkelig tjeneste. 1809 fik han reserveret ritmesters anciennitet, blev 1812 virkelig premierløjtnant, n.å. sekondritmester og kommandør for fynske ridende jægerkorps, var 1814-25 ikke til tjeneste, men drev gården Sønderskov i Jylland. 1825 blev han eskadronchef, n.å. kar. major, 1827 premiermajor, 1832 kar., 1837 virkelig oberstløjtnant, fik 1841 oberst karakter, blev 1842 regimentschef, marts 1848 generalmajor og brigadekommandør. Han var en samvittighedsfuld officer der navnlig interesserede sig for god orden og økonomi i sin afdeling. Da krigsminister A. F. Tscherning 1848 traf anstalter til folkevæbning, var W.-W. og brigadeadjudanten (stabschefen) S. C. Barth meget virksomme herfor indtil bevægelsen pludselig standsedes. W.-W. var den nærmeste til at føre rytteriet i nørrejyske armékorps ved felttogets begyndelse 1848 og underrettede Tscherning om at han, general W.-W., var villig til at tjene under oberst Hans Hedemann hvad der blev modtaget med almindelig påskønnelse, og han indledte felttoget ved med rytteriet at rykke frem til Åbenrå. Det viste sig dog hurtigt at W.-W. var for aflægs til felttoget; ved Bov forholdt han sig ganske passiv, og hans regimenter foretog sig egentlig intet. Da Tscherning nogle dage efter kom til armékorpset fik W.-W. vel kommandørkorset sammen med Hedemann, men Tscherning (Fr. Læssøe) har skønnet at W.-W. var uegnet til stillingen; i maj blev han afløst af en oberst, fik den nyoprettede generalkommando over Fyn og blev ikke mere anvendt i felten. Efter krigen overtog han atter sin brigade. 1853 blev han formand i en kommission om nyt eksercerreglement for rytteriet; 1856 afskedigedes han efter ansøgning og fik generalløjtnants karakter. – Kammerherre 1843.

Sønnen Gustav Joachim Wedell-Wedellsborg, født 6.9.1829, død 6.7.1903, blev 1862 premierløjtnant ved dragonerne men tog sin afsked 1865 for at hellige sig landbruget som forpagter af Overdrevsgården under Svenstrup. Fra 1871 var han medlem af bestyrelsen for Sorø amts landøkonomiske selskab, 1883-87 formand. 1880-1901 var han medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd og 1880-89 i en vanskelig periode formand for De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift, en opgave han løste med stor dygtighed. 1877 blev han kar. ritmester. R. 1880. DM. 1888.

Familie

Forældre: amtmand greve Ludvig Frederik Wedell til grevskabet Wedellsborg (1753-1817) og Frederikke Juliane Louise Klingenberg (1755-1833). Gift 28.7.1812 på Hverringe, Viby sg., med Gregersine Olave Juel, født 19.12.1794 på Hverringe, død 30.11.1867 i Kbh., d. af kammerherre, amtmand, oberst Hans Rudolph J. til Hverringe (1773-1857) og Maren Berg (1769-1850, gift 1. gang 1815 med sognepræst i Kongsberg, senere i Øiestad, Andreas Bonnevie, 1782-1833).

Udnævnelser

R. 1828. DM. 1840. K. 1848. S.K.. 1854.

Ikonografi

Mal. af N. P. Holbech, 1850, efter dette litografi. Afbildet på A. Behrends mal., 1853, af de svenske tropper 1848 og på gruppebillede malet af F. L. Storch s.å. (Ravnholt).

Bibliografi

Danm.s. adels årbog XXV, 1908 496. Tidsskr. for krigsvæsen, 1860 398-400. J. H. Kloppenborg: En gammel soldats erindr., 1861 (2. udg. 1872) 147. Den dansk-tyske krig 1848-50, udg. Generalstaben I–II, 1867-78. S. C. Barth: Livserindr. I, 1900 303; II, s.å. 10 33. Samme: Soldaterliv i gamle dage, 1903 102 105-15. N. P. Jensen: Oberst Fr. Læssøe, 1912. Gerh. Brammer: Den danske hærs intendanturtjeneste 1848-1918, 1919. A. Tuxen i Hist. t. 9.r.IV, 1925-26 20 25 27 31 33 38.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig