Johan Bøcker v. Delden, d. 10.1.1662, købmand, fabrikant. Antagelig født i Kbh. Død på rejse mellem Moskva og Stockholm. v. D., der sammen med broderen Anton studerede i Orleans og Paris 1621-22, tilhørte den kreds af københavnske storkøbmænd der ved leverancer til kronen, især flåden og Holmen, havde økonomiske muligheder over gennemsnittet. Kejserkrigen forøgede disse muligheder, og i kompagniskab med Johan de Willum og Lorens Meulengracht hørte v. D. under krigen til kronens største leverandører. Også som industrialist var v.D. aktiv. Sammen med de nævnte og broderen Jørgen overtog han 1624 silkemanufakturet i Kbh. fra kongen. Men også den private drift af manufakturet mislykkedes, og 1627 likviderede det med betydelige tab for participanterne. 1628 fæstede han sammen med Lorens Meulengracht kronens kornmølle i Brede som de indrettede til krudtmølle, og kort efter fik de tilladelse til at opkøbe salpeter i Danmark. Også Fuglevad mølle fæstedes af v. D. Efter Meulengrachts død 1630 drev v. D. krudtproduktionen videre alene indtil sommeren 1633 da han fradømtes sine ejendomme for gæld til kongen og private, v. D. der 1627 var blevet medlem af priseretten i Kbh. og 1630 rådmand sst. flygtede til Rusland. I Rusland synes han ikke at have beskæftiget sig med købmandsvirksomhed. Han ansattes som tolk i zarens gesandtskabskancelli. Han deltog i flere betydelige gesandtskabsrejser og optrådte også selv som diplomat. 1654 deltog han i et gesandtskab til Wien for at opnå kejserlig mægling i krigen mellem Polen og Rusland. For sine fortjenester under forhandlingerne adledes han 26.10. s. å. af den tyske kejser. I de følgende år deltog han i flere diplomatiske forhandlinger med Sverige. 1.10.1661 begav han sig med et gesandtskab fra Rusland til Stockholm, men døde undervejs. Om hans familiære forhold vides udover hans afstamning ikke noget præcist. Formentlig var den Margaretha v. D. der ægtede Peter Marselis, en nevø af Gabriel Marselis og Selio Marselis, hans datter.

Familie

Forældre: Adam Bøcker og Vendela v.D. (død 1610, gift 2. gang ca. 1609 med købmand og borgmester i Kbh. Mathias Hansen, død 1628, gift 1. gang med Marine Jørgensdatter Moth, t tidligst 1592, gift 2. gang 1602 med Gese Pedersdatter Severinus, 1585-1603, gift 4. gang med Ingeborg Mekkelborg, gift 5. gang med Ingeborg Lejel, død tidligst 1658, gift 1. gang med borgmester i Helsingør Hans Willumsen).

Bibliografi

Kancelliets brevbøger 1627-34, 1929-36. - O. Nielsen: Kbh.s hist. og beskr. III, 1881 207 237. Erik Amburger i Pers.hist. t. 10.r.II, 1935 1-8. Louis Bobé i Holland Danmark II, 1945 373. Johan Jørgensen: Det kbh.ske patriciat og staten ved det 17.årh.s midte, 1957 37-40. Ebba Waaben i Lyngby-bogen, 1970-71 29-31.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig