Selio Marselis, Selius Marselis, 15.12.1602-20.3.1663, købmand, norsk postdirektør og oberbergamtsråd. Født i Rotterdam, død i Kbh., begravet sst. (Frue k.). I sammenligning med sin yngre bror Gabriel, slægtens hoved, har M. et djærvere, mere uslebent præg. I sin ungdom (1620-31) flakkede han om i verden; han besøgte de fleste europæiske lande, også Rusland, Finland og Sverige, og nåede helt til Ostindien. Så bosatte han sig i Holland hvor han sandsynligvis har været knyttet til broderens virksomhed. Formodentlig er det også på dennes initiativ at han tog til Norge hvor han 1644 træffes som fast bosat i Kristiania. Til at fastholde ham her bidrog utvivlsomt i høj grad at statholderen Hannibal Sehested havde brug for en mand som repræsenterede hollandsk storkapital, både under krigen 1643-45 og under sine senere norske forvaltningsreformer, ligesom han så Norges økonomiske fremgang betinget ved at fremmede kapitalkraftige og forretningskyndige mænd slog sig ned i landet. Sehested benyttede i udstrakt omfang M. som leverandør af våben, ammunition, jern, proviant og skibe under og efter krigen og som den norske regerings og sin egen bankier når det gjaldt om at skaffe likvide pengemidler eller kredit ved aflønning af tropper, nedsendelse af norske statsindtægter til rentekammeret eller kongens kammer og til andre formål. Til gengæld skaffede han M. store privilegier med hensyn til frihed for skatter, told og andre afgifter og religionsfrihed for ham og hans hus (1646, fornyede 1648 og 1659) til adskillig fortrydelse for Kristianias borgerskab. Af de store beløb som M. til betaling fik anvist på norske toldintrader, kontributioner og kobbertiender er sikkert størsteparten gået ud af landet idet han uden tvivl i stort omfang arbejdede med sine brødres og A. B. Berns kapital, men en del fandt dog anvendelse i de af ham og Gabriel Marselis alene eller i forbindelse med andre drevne jern- og kobberværker (Bærum, Eidsvold, Østerdalens og Gudbrandsdalens kobberværk m.fl.) og savbrug ligesom hans betydelige eksport af trælast bragte opsving i denne side af norsk næringsvirksomhed. Ulykken var blot at hans profittrang førte til rovdrift og ofte hensynsløs udnyttelse af den norske almue. Den dansk-norske regering kunne imidlertid ikke undvære Marselis'erne, og M. bevarede sin position efter Sehesteds fald skønt der 1651 fandtes store mangler ved hans leverancer, især afskibe under krigen. 1653 modtog han en generalkvittering og fik s.å., efter i en Supplik at have klaget over det norske postvæsens sendrægtighed, "Direktion og Inspektion" over dette, samtidig med at hans ven Poul Klingenberg blev generalpostmester i Danmark og hertugdømmerne. 1657 blev han medlem af oberbergamtet med titlen oberbergamtmand. Febr. s.å. sendtes han til Holland for at skaffe lån og søofficerer til den tilstundende krig med Sverige, og under denne virkede han sammen med Gabriel og Leonhard Marselis, Henrik Müller og Klingenberg i stor stil som leverandør og långiver. Ved stormen på Kbh. 11.2.1659 havde han en kommando over hollandske matroser. Foruden hvad han besad i fællesskab med Gabriel Marselis erhvervede han i sit eget navn betydelige jordejendomme i Norge, bl.a. Giske gods. Hertil kom 1660 Bakke og Reins kloster som pant for 22500 rdl. Sine sidste år boede han i Kbh. Ved Kristiania byggede han sommerhuset Marselienborg med en prægtig have i hollandsk stil der bevaredes ind i 1800-årene.

Familie

Forældre: købmand, senere dansk faktor i Amsterdam og dansk kommissær og resident i Hamburg Gabriel M. d. Æ. (død 1643) og Anne L'Hermite (død 1652). Gift 28.4.1634 i Amsterdam med Anna van der Straten, død 3.9.1654, d. af Jan Fransz v. d. S. og Sara Moncks. - Bror til Gabriel M.

Bibliografi

Kilder. Saml. til det norske folks sprog og hist. III-V, Kria. 1835-38 (Hannibal Sehesteds kopibog 1645 m.m.). Saml. til Danm.s hist. under Fr. III, udg. P. W. Becker I-II, 1847-57. Kbh.s diplomatarium, udg. O. Nielsen V, 1882. Norske rigsregistranter VIII-XII, Kria. 1882-91. Afregninger med statsleverandører fra det 17. årh., 1980 = Rigsark. 1. afd. Specialreg. 120-22. - Erik Amburger: Die Familie M., Giessen 1957. Progr. fun. univ. Hafn. over S. M., 1663. Gerhard Schening i Det Trondhiemske selsk.s skr. HI, 1765 319-75. J. Chr. Berg i Budstikken II, Kria. 1822 401 505; IV, 1823 26; VI, 1825 705-11. M. Birkeland i Småskr. tilegnede A. F. Krieger, 1887 219-28. Hans Berrum: Norges posthist. 1647-1719, Kria. 1901. O. A. Johnsen: Hannibal Sehesteds statholderskab, Kria. 1909. Kria.s hist. II, ved Edv. Bull, Oslo 1927.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig