Johan Bartram Ernst, 30.10.1663-22.12.1722, politimester i Kbh. Født i Kbh, død sst. (Petri). E. blev student 1681, privat dimitteret, studerede i Tyskland, Italien, Frankrig, Holland og England og var derefter igen i udlandet som hovmester for unge adelige. Efter hjemkomsten blev han lærer for Christian Vs næstældste søn Christian og deltog 1695 i dennes rejsefølge til Tyskland hvor prinsen døde. Efter at have fulgt liget til begravelsen i Roskilde ernærede han sig nogle år ved privat juridisk rådgivning. Han synes at have stået i et godt forhold til hoffet. 1697 blev han assessor i hofretten og 1701 medhjælper hos Kbh.s politimester Claus Rasch hvem han tidligere havde bistået som censor ved aviserne, og synes i stor udstrækning at have bestridt embedet alene under indehaverens svagelighed og lange fravær. 1703 blev han viceborgmester, senere borgmester. Det var ham derfor en skuffelse at Ole Rømer 1705 fik embedet efter Rasch og tilmed blev første borgmester.

Ved Rømers død 1710 blev E. endelig selv politimester. Hans embedsperiode blev vanskelig. Den indledtes med den store pest 1711 hvor mere end 20.000 af byens befolkning blev offer for soten. 1716 kom zar Peter den Stores besøg, og rekvisitionerne til russernes behov bevirkede at E. fik fjender blandt byens velstående borgere, og han måtte, med hoffets bistand, bekæmpe anonyme smædeskrifter der fandtes opslået på Børsen. Desuden havde han de uundgåelige sammenstød med garnisonen hvis officerer ikke ønskede vægternes indgriben mod soldaterne, hvor meget de end generede borgerne. Også de civile gav hans fåtallige vægterkorps svære vanskeligheder, men det lykkedes kun at få udvirket forbud mod at lakajerne bar kårde. Morsomme og malende er de rapporter han afgav direkte til Frederik IV om hvad der skete af småt og stort i ugens løb. De vidner om en nidkær og human embedsmand med nogen humor. At han også ansås for en habil skribent ses af at han fik lov at udarbejde Christian Vs Tage-Register, en kronologisk oversigt over de vigtigste tildragelser i kongens regeringstid som udkom anonymt 1701.

Familie

Forældre: kræmmer Johan Adolph E. (død 1676) og 2. hustru Helene Sophie Mercker (død 1715, gift 2. gang 1681 med kræmmer Barthold Stuve, ca. 1626-1702, gift 1. gang med Karen Hansdatter, død 1679, enke efter Isak Henriksen Choridtz, død 1661). Gift Vilhelmine Justine Dotzem fra Preussen, død 1741 i Berlin, d. af Just D. – Bror til Johan Conrad E.

Udnævnelser

Kancelliråd 1701. Justitsråd 1704. Etatsråd 1717.

Ikonografi

Maleri (Politigården, Kbh.).

Bibliografi

Extraordinaire relationer 1723 289-91. P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. II, 1879 (fot. optr. 1977) 295-302 356 368. O. Nielsen i Pers.hist.t. I, 1880 278-304 = Kbh.ske politimestre og politidirektører 1682-1864, 1881. Samme: Kbh.s hist. og beskr. VI, 1892 288-90 457-63 o.fl.st. F. C. Sommer i Pers.hist.t. 3.r. II, 1893 59. Hist. medd. om Kbh. VII, 1919-20 325-83 405-46 (E.s indberetn. til kongen). – Brevkopibog 1698-1706 i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig