Johan Carl Frederik Hellfried, 11.11.1739-30.9.1810, stiftamtmand. Født i Kbh. (Garn.), død på Frbg. (Garn.), begravet i Kbh. (Ass.). H. var først militær, blev premierløjtnant 1764, men studerede derefter på en lang udenlandsrejse jura og kameralvidenskaber ved universiteterne i Helmstedt, Göttingen og Leipzig og fransk sprog og litteratur i Paris, blev efter sin hjemkomst 1769 ekstraordinær medhjælper i Tyske kancelli, 1771 ekspeditionssekretær i finanskollegiet, 1773 chef for det omdannede finanskollegiums ekspeditionskontor og kommitteret i økonomi- og kommercekollegiet. Fra 1777 var han diplomatisk agent ved adskillige italienske hoffer, 1779–83 chargé d'affaires i Spanien for en speciel mission (reklamering af beslaglagte skibe), var derefter atter i Italien hvorfra han vendte hjem 1790. Han blev 1791 stiftamtmand over Ribe stift med bolig i Vejle, var 1796–1803 amtmand over Koldinghus (Vejle) amt, blev 1807 medlem af den vestindiske gældslikvidationskommission og var fra jan. 1809 til sin død generalpostdirektør. – H. vandt anseelse og gjorde god fyldest i sine mange forskelligartede embeder og hverv. Han var levende interesseret i politiske, økonomiske og sociale spørgsmål. Som diplomat virkede han med sagkundskab for Danmarks middelhavshandel, som nidkær amtmand med dygtighed for at højne bondestanden og ophjælpe købstæderne. Han har efterladt sig ikke få skrifter og afhandlinger der vidner om hans alsidige og intelligente personlighed. – Justitsråd 1774. Legationsråd 1777. Konferensråd 1790.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere major Michael H. (1707–71) og Marie Elisabeth Gaden (1716–73). -21.2.1772 i Kbh. (Petri) med Frederikke Vilhelmine v. Jessen, født 9.3.1749 i Kbh. (Petri), død 12.2.1817 sst. (Garn.), d. af kancelliråd, senere etatsråd og kommitteret i økonomi- og kommercekoliegiet Johan Frederik Vilhelm v. J. (1709–68) og Ulrica Antonetta Nissen, adopt. Bohne (1716–88).

Udnævnelser

K. 1809.

Bibliografi

Kbh.ske lærde efterretn. 1810 756–66. Peter Foersom i Museum, 1895 II 334. Gustav Ludv. Baden i Pers.hist. t. 5-r.II, 1905 116–19. Vejle bys hist., red. C. V. Petersen, 1927.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig