Johan Daniel Kreber, 13.10.1719-24.3.1790, officer. Født i Glückstadt, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). K. blev 1739 overtallig, 1741 virkelig fændrik i infanteriet og derefter forsat til livgarden til fods; n.å. sekondløjtnant, 1747 premierløjtnant, 1758 kar. kaptajn og eksercermajor ved en af de norske grenaderbataljoner i Holsten, n.å. virkelig kaptajn. 1763–64 havde han en i hertugdømmerne udskrevet bataljon, blev 1764 premiermajor i et geworbent regiment, n.å. virkelig oberstløjtnant og fik kommandoen over en af grenaderkompagnierne i Kbh. sammensat, feltmæssigt udstyret bataljon, med hvilken han kommanderedes til Bergen, til rådighed for en kommission der undersøgte de dér forefaldne "irregulariteter" samt besværinger fra en del af befolkningen. Ved C. L. de Saint-Germains endelige afgang 1767 som generalissimus m.m. ophævedes sammenslutningen af garden til hest og fods, og K. fik som "premiermajor" kommandoen over denne sidste. 1769 blev han ved et springavancement oberst og regimentkommandør. 1774 ledsagede han prins Carl af Hessen til Norge hvor prinsen ville overdrage ham et andet regiment for at beholde ham hos sig, men dette forhindredes af kollegiet. 1777 blev han generalmajor, og i lejrsamlingerne de følgende år kommanderede han brigade. 1789 blev han generalløjtnant og på prins Carls forslag generalinspektør over linjeinfanteriet i Danmark. Som mangeårig kommandør for det i Viborg liggende regiment trådte K. skarpt i skranken for de til hans regiment hørende nationalrekrutter mod de godsejere der ved alle midler ville håndhæve stavnsbåndet over for de afgivne karle, når disse mellem eksercertiderne havde orlov fra regimentet, og han bidrog herved på et tidligt tidspunkt til stavnsbåndets løsning. – En søn Christoph Daniel Kreber, født 1.10.1755, død 5.12.1840, blev 1767 sekondløjtnant, 1779 kar., 1782 virkelig premierløjtnant, 1789 kar. kaptajn, stabskaptajn 1790, kompagnichef 1793, major 1801, bataljonskommandør 1807, oberstløjtnant 1808, kommandør for kongens regiment 1810, oberst 1812 og generalmajor ved sin afsked 1828. Han anlagde derefter en betydelig mønt- og medaljesamling, især danske og norske, beskrevet af J. B. Sorterup (Fortegnelse over Generalmajor v. Krebers Mynt- og Medaillesamling, 1841). Kammerherre 1812. R. 1811. DM. 1817. K. 1826.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kaptajn Daniel K. (ca. 1682–1760) og Catharina Dorothea Freiers (1697–1754). Gift 16.6.1751 i Kbh. (Garn.) med Benedicta Eleonora Gedde, født 19.5.1726, død 17.3.1783 i Skive, d. af overkonduktør i ingeniørkorpset, senere generalmajor Samuel Christoph G. (1691–1766) og Marie Elisabeth Pechernaut de le Remière (1705–51).

Ikonografi

Tegnet silhouet signeret Lassen, 1783 (Kgl. bibl.).

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll i Pers. hist. t. 10.r.III, 1936 132f (om slægten). G. Brammer: Livgarden 1658–1908, 1908. Vald. Stilling: Danske livregiment til fods, 1913.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig