Johan Otto Raben, 22.2.1646-11.11.1719, officer, amtmand. Død på Stück, Mecklenburg. R. arvede ved faderens død Stück, men drog senere til Danmark hvor han 1667 blev hofjunker, 1668 forskærer, 1671 kammerjunker. Han trådte siden ind i hæren og synes at være identisk med den R. der 1675 nævnes som ritmester reformé og tilbyder at hverve et regiment. 1676 ansattes han som ritmester ved 2. jyske dragonregiment, udnævntes 1677 til major og oberstløjtnant og deltog under "Gyldenløvefejden" sommeren 1678 i belejringen af Bohus og kampen på Hisingen. Hærreduktionen efter freden 1679 medførte hans afgang fra tjenesten; 1680 fik han afskedspatent. Ikke længe efter gik han på ny over i hoftjenesten, idet han 1683-97 beklædte embedet som hofmarskal. 1697-1717 var han derpå amtmand over Kronborg og Fr.borg amter og inspektør over de derværende stalde og stutterier. I denne stilling var han efter Karl XIIs landgang på Sjælland 1700 virksom for forsvaret af Nordsjælland og ikke mindst for beskyttelsen af Fr.borg slot. Det er et vidnesbyrd om den nåde han nød ved hove at han 1712 fik privilegium på at drive Assistenshuset og efter sin afgang fra sine embedsstillinger 1717 beholdt sin gage på livstid. 1698 havde han fået rang efter generaler til hest og fods og var 1699 udnævnt til gehejmeråd. 1696 havde Christian V skænket ham Vinderslevgård (Lysgård hrd.) som han dog allerede ca. 1700 afhændede. – Hans enke købte af kronen 1725 Ålholm (Musse hrd.), 1732 Bramsløkke (sst.); af disse gårde og ladegården Egholm (sst.), erhvervet 1732, fik hun 1734 oprettet grevskabet Christiansholm for sin sønnesøn. 1725 havde hun tillige erhvervet Bremersvold (Fuglse hrd.), 1728 Kærstrup (sst.).

Bibliografi

Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben I, 1899. H. Thueslev: Det kgl. assistenshus, 1976.

Familie

Forældre: mecklenburgsk major, svensk oberst Victor R. til Stück, Rogau og Moltenau (1601-57) og Sophie Hedvig v. Walschleben. Gift 1. gang 1685 (bevilling 25.4.) med Dorothea v. Reichou, begr. 8.11.1689 i Kbh. (Trin.), d. af hofmester i Celle Martin v.R. Gift 2. gang 12.7.1692 i Kolding med Emerentia v. Lewetzow, født 22.6.1669, død 11.2.1746 på Ålholm, d. af oberstløjtnant, senere gehejmeråd Hans Frederik v. L. (1630-96) og Lucie E. Brockdorff (1640-93). – Far til Frederik R.

Udnævnelser

Hv.R. 1695.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig