Johann Hieronymus Kirchhoff, 28.9.1763-2.8.1843, officer. Født i Glückstadt, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Ass.). K. indtrådte 1779 som korporal "paa Aventage" i infanteriet, blev 1781 sekondløjtnant à la suite på underofficerstraktement, 1783 virkelig sekondløjtnant. 1787 ledsagede han som ordonnansofficer kronprins Frederik på hans rejse i Danmark og Nordtyskland. 1788 fik han premierløjtnants anciennitet, og da et korps s.å. opstilledes til felttoget mod Sverige, ansattes han midlertidigt ved en jægerafdeling, blev stabskaptajn 1789, fik 1790 kaptajns karakter (anciennitet 1789), blev generaladjudant hos kongen, fra 1792 adjudant hos kronprinsen. 1801, efter slaget på reden, blev han major à la suite og deputeret i generalkommissariatskollegiet, men vedblev som 1. adjudant hos kronprinsen som mæglende led mellem denne og kollegiet der mente at kronprinsen "regerede" for meget. Efter englændernes landgang på Sjælland 1807 sendte han kronprinsen meget optimistiske beretninger om tilstanden på Sjælland og i Kbh., deltog under stadens belejring i rådslagningerne med Ernst Peymann m.fl. og blev kommissariatets repræsentant ved kapitulationsforhandlingerne, hvorfor også han blev arresteret da kronprinsen kom til Kbh. Ved overkrigskommissionsdommen frikendtes han vel for krigsfiskalens tiltale, men han var i forvejen afgået fra tjeneste hos kronprinsen og udnævnt til oberst à la suite (anciennitet 1808); 1809 afskedigedes han af krigstjenesten og fra stillingen som deputeret med en rundelig pension. 1810 optoges han dog atter i krigstjenesten og i kommissariatet, blev 1812 generalmajor (uden anciennitet), 1814 1. deputeret i kommissariatet med generalmajors anciennitet (fra 1809). Generalkommissariatets arbejds- og myndighedsområde var dog efter generalstabens oprettelse 1808 nærmest begrænset til administrative forretninger. 1814 indtrådte han i den vigtige kommission der udarbejdede planen for hærreduktionen 1816. 1828 udnævntes han til generalløjtnant og afskedigedes 1842 som general af infanteriet.

Familie

Forældre: sognepræst, konsistorialråd Johann Hieronymus K. (1719–91, gift 1. gang med Christina Maria Lucia Gronau, 1718–60, gift 2. gang 1761 med Hedewig v. Hein, død senest 1762) og Elisabeth Klefecker (1730–82, gift 1. gang 1755 med premiermajor Johann Carl Julius Topp i Hamburg, 1709–61). Gift 1. gang 28.4.1799 i Glückstadt med Heilwig Münnich, født 31.1.1762 i Glückstadt, død 1.11.1800 i Khb. (Garn.), d. af premierløjtnant, senere generalløjtnant Johann Burchard M. (1728–1815) og Sophie Frederikke Abercron (1742–75). Gift 2. gang 17.10.1810 på Frbg. (Garn.) med Eleonore Christine Humble, født 24.1.1767 i Kbh. (Petri), død 8.9.1812 sst. (Garn.) (gift 1. gang 1783 med købmand Peder Neve Green, ca. 1756–83), d. af postmester Frantz Joachim H. (1728–81) og Anna Maria Neumann (1734–1815).

Udnævnelser

R. 1815. K. 1817. S.K. 1826. DM. 1828.

Ikonografi

Profilminiature.

Bibliografi

Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I, 1883; III, 1888; IX, 1902. K.s dagbog i Pers. hist. t. 7. r. I, 1916 129–56. – Th. Hauch-Fausbøll: Slægthåndbogen, 1900 483f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig