Johannes Forchhammer, Johannes Nicolai Georg Forchhammer, 20.3.1827-19.7.1909, rektor. Født i Kbh. (Garn.), død på Frbg., begravet på Herlufsholms kgd. F. blev student 1843 fra Metropolitanskolen og cand.philol. 1849. 1845-51 var han lærer ved Borgerdydskolen på Christianshavn og deltog samtidig med liv og lyst i studenterlivet. 1852 erhvervede han magistergraden (fra 1854 doktorgraden) for en afhandling Quaestiones criticae de vera commentarios de bellis civili, Alexandrino, Africano, Hispaniensi emendandi ratione og tiltrådte s.å. med offentlig understøttelse en videnskabelig udenlandsrejse, navnlig til Italien. Efter sin hjemkomst var han et virksomt medlem af det 1854 stiftede Philologisk-historisk samfund og overtog i øvrigt atter sine timer ved Borgerdydskolen samtidig med at han som privatdocent holdt forelæsninger ved universitetet. 1859 afbrød han sin videnskabelige løbebane og blev overlærer (lektor) ved Ålborg katedralskole. Som ivrig nationalliberal kom han her ind i politik og valgtes 1866 til landstingsmand; men da han 1868 blev skolens rektor, nedlagde han sit mandat. 1872 blev han rektor for Herlufsholms skole og opdragelsesanstalt, et embede som han beklædte til 1892, og hvor han fik sin egentlige livsgerning. Ud fra sit grundtvigske syn på religion og opdragelse søgte han, til dels under vanskeligheder fra konservative læreres side, at reformere undervisningen og behandlingen af eleverne, lod afholde foredrag, oplæsninger og koncerter og bragte ved gensidige besøg forbindelse til veje med Hindholm højskole og dens forstander M. Chr. Nielsen. Desuden fik han indrettet læsestue for eleverne og gennemførte en forbedret ordning af skolens samlinger, bl.a. ved opførelse af en museumsbygning. Endelig var han en fortræffelig lærer i klassiske sprog som han ikke behandlede pedantisk, men med sit frejdige livssyn og sin kultiverede personlighed forstod at gøre levende for eleverne. Af F.s filologiske forfatterskab kan foruden talrige afhandlinger som han skrev i sin ungdom fremhæves Vejledning til Italiensk, 1884 og oversættelser af Plautus, tre komedier, 1884 og to komedier, 1886.1 Ålborg og senere vendte hans interesse sig mest mod historie, og i M. G. G. Steenstrups Dansk Maanedsskrift skrev han afhandlinger især vedrørende Nordens historie i begyndelsen af 1800-tallet bl.a. om prins Christian August (1868). Efter sin afsked udgav han for Udvalget for folkeoplysnings fremme Romerfolkets indre og ydre Historie I–II, 1898-99. Endelig bør nævnes Herlufsholms Historie 1872-92, først udgivet 1931 "som Manuskript for Herlovianere" – med åbenhjertige meddelelser om hans rektortid. – En søn, Herluf Trolle Forchhammer, født 25.5.1875, død 16.1.1958 blev student 1893, cand. polyt. 1898 og derefter ingeniørassistent ved Kbh.s havnevæsen. Efter en længere rejse til USA fra 1903, hvorunder han arbejdede for Central Rail Road of New Jersey og New York Central & Hudson River Rail Road, blev han 1907 ansat i Christiani & Nielsen hvis Århusafdeling han ledede fra 1908. Fra 1911 ledede han firmaets konstruktionsstue i Kbh., 1922 blev han overingeniør og leder af London-afdelingen. 1925-28 var han selvstændig hvorefter han ansattes ved firmaets datterselskab i Hamburg. 1930-32 var han teknisk direktør for afdelingen i Tyrkiet.

Familie

Forældre: lektor, senere professor G. F. (1794-1865) og Louise C. Fugl (1804-31). Gift 7.5.1860 i Sandefjord med Abigael Marie Bing Ebbesen, født 9.11.1840 i Sandefjord, død 9.8.1888 på Herlufsholm, d. af badelæge Jørgen Tandberg E. (1812-87) og Henriette Marie Sophie Frisack (1811-88). – Far til Ejnar F., Georg F., Henni R.Olaf'F. og Viggo F.

Udnævnelser

R. 1881. DM. 1892.

Ikonografi

Tegn. af C. Dalgas, 1847, kopi af Aspelin. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1852 20f. – G. L. Wad: Medd. om rektorerne på Herlufsholm, 1878 225-30. Sophus Muller: J. N. G. F., 1893 – Herlufsholms skoles progr. A. K. Hasselager i Herlufsholm skoles progr. 1910 5-22. Kn. V. Rosenstand i III.tid. 24.3.1907. Berl.tid. 20.7.1909. Vagn Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, 1976.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig