Johannes Hage, Johannes Dam Hage, 3.4.1800-15.9.1837, journalist. Født i Stege, død i Ordrup, begravet i Roskilde (Gråbrødre kgd.). H. besøgte først Nykøbing latinskole og flyttede senere med rektor S. N. J. Bloch til Roskilde skole hvorfra han blev student 1817. 1824 blev han cand.teol. efter i de mellemliggende år at have anvendt tid også på at hjælpe sin far i hans handelsforretning og på virksomhed som huslærer, var efter embedseksamen atter huslærer, blev 1825 alumnus på Borchs kollegium, 1827 adjunkt i Roskilde med historie og geografi som hovedfag. H. var fra barndommen en uhyre lærelysten og lærenem natur og tilegnede sig så alsidige kundskaber at han ifølge rektorens udtalelse efter hans død for den sags skyld godt alene kunne have besørget hele latinskolens undervisning. Hertil kom en omfattende praktisk samfundsinteresse der førte ham til i Roskilde at oprette en sparekasse, en søbadeanstalt, en forening til forskønnelse af byens omgivelser, et understøttelsesselskab for fattige enker og andre, trængende. I ferier foretog han flere udenlandsrejser. Julirevolutionen 1830 påvirkede ham dybt, han grebes af megen interesse for den allerede i jan. 1831 bebudede danske stænderinstitution, men som mange samtidige danske liberale så han de praktiske samfundsspørgsmål som de mest presserende og nærmest foreliggende. I sept. 1833 henvendte hans sig til professor C. N. David med forslag om at udgive et politisk ugeblad, i okt. var de enige om at udgive et blad "der fortrinsvis skulde omhandle Spørgsmaal vedrørende Agerdyrkning, Skibsfart, Finansvæsen m.m."; planen skulle dog først blive realiseret ved oprettelsen af "Fædrelandet" fra 1.9.1834, altså efter stænderforfatningens endelige udfærdigelse. H. skrev i dette blad skarpt formede angreb på bestående administrative og sociale tilstande i Danmark; fra sept. 1835 var han dets medredaktør. Særlig opsigt som journalist vakte H. ved en artikel om nepotisme i Kjøbenhavnsposten 1835, en artikel der er blevet betragtet som epokegørende i forholdet mellem den oppositionelle journalistik og det absolutistiske embedsvæsen.

H. var en udpræget oppositionsmand og havde et bittert sind hvortil sygdom og personlige sorger havde bidraget. Efter sin hustrus død følte han opholdet i Roskilde trykkende; fra foråret 1835 holdt han vikar, og okt. 1836 fik han efter ansøgning sin afsked med en pension som han frasagde sig, men med forbehold for senere tider hvis han eventuelt skulle komme i trang, et forbehold man lod gælde – så hensynsfuldt behandlede den enevældige regering en ivrig modstander. Krisen i H.s løbebane indtraf da kancelliet 1836 stillede ham under anklage for et skrift Oversigt over Europas Historie i 1835 til dels offentliggjort i form af artikler i "Fædrelandet" og temmelig frimodigt i sin kritik og karakteristik af fremmede magter og regenter. Hof- og stadsretten frifandt ham, men højesteret idømte ham 26.6.1837 mulkt og livsvarig censur, hvad der betød at han måtte opgive "Fædrelandef's redaktion. H. kunne ikke bære ydmygelsen, men berøvede sig selv livet. Med kundskaber og dygtighed havde han forbundet ikke blot megen ensidighed i opfattelse og anskuelser, men også stor uligevægt i sindet.

Familie

Forældre: købmand Christopher Friedenreich H. (1759-1849) og Christiane Arnette Just (1778-1866). Gift 16.9.1831 i Gadstrup med Charlotte Bolette Bartholin, født 20.7.1806 i Kbh. (Frels.), død 18.7.1834 i Roskilde, d. af løjtnant, senere godsforvalter Thomas Christian B. (1783-1832) og Sophie Frederikke Fahnøe (1787-1816). – Bror til Alfred H. (1803-72) og Hother H.

Ikonografi

Mal. af C. A. Jensen, 1837 (Nivågård). Tegn., udkast til relief, af H. V. Bissen. Stik af P. C. Schøler, 1839.

Bibliografi

S. N. J. Bloch: Træk af overlærer J. H.s levnet og karakter, 1837. C. N. David i Fædrelandet 21.9.. 14.10. og 11.11.1837. Hother Hage: J. H" 1854. J. A. Hansen: Politiske skildringer I, 1854 55-78. J. P. Mynster: Medd. om mit levnet, 1854 (2. opl. 1884) 252. G. P. Brammer: Ungdomsliv, 1884 172-77. H. Ploug: Carl Ploug, 1905. Hans Jensen: De danske stænderforsaml.s hist. I, 1931. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig