Johannes Ipsen, 28.9.1843-25.4.1910, jurist. Født i Kbh. (Frue), død sst., begravet sst. (Holmens). I. blev student 1862 fra Metropolitanskolen, cand.jur. 1868, 1871 volontær i justitsministeriet, 1874 auditør, 1879 assessor (dommer) i Kbh.s kriminal- og politiret, 1889 i den kgl. lands-over- samt hof- og stadsret, 1895 tillige næstformand i sø- og handelsretten, 1896 justitiarius i landsover- samt hof- og stadsretten. Han var censor ved de juridiske eksaminer 1886–95, fra 1888 direktør for Sparekassen for Kbh. og Omegn, fra 1896 formand for Handelsbankens bankråd. I. var medlem 1890 af næringslovkommissionen, 1896 af proceskommissionen, 1900 af den militære proceskommission. 1886–93 var han medlem af borgerrepræsentationen i Kbh.; i det politiske liv deltog han ikke, og opfordringer til at overtage justitsministerportefeuillen i højreministerier efterkom han ikke. Af regeringen benyttedes han ofte som kommissionsdommer i vanskelige og indviklede kriminalsager, således bl.a. i Holstebrosagen af 1885 mod C. Berg, P. P. Noes og Th. Nielsen, hvor N. Lassen var med-dommer. Som forfatter offentliggjorde I. i Ugeskrift for Retsvæsen 1868, 1873 og 1884 afhandlinger af arveretligt, søretligt (konossementer) og strafferetligt (straffelovens § 262, stk. 2) indhold; s.m. den senere højesteretsdommer Harald Poulsen udgav han Retsplejen ved Hæren og Flaaden. Fremstillet efter nugjeldende Regler, 1878, med den senere borgmester Carl Scharling Systematisk Oversigt over Højesteretsdommene i criminelle Sager 1857–1884 I–11, 1876 og 1885, alene en tilsvarende oversigt for årene 1885–94 (1895), hvilke samlinger er fortsat af andre. Til Nordisk Retsencyklopædi IV, 1879–80 bidrog I. med en fremstilling af Den danske og norske Proces, 1879. – En søn, Johannes Ipsen, født 20.9.1879, død 7.3.1952, blev student 1897, cand.med. 1903 og uddannedes derefter som kirurg og var 1905–10 ved Frederiks hospital, til 1913 ved Rigshospitalet og derefter to år ved Thorkild Rovsings privatklinik. 1912 blev han dr.med. på afhandlingen Studier over ondartede Nyresvulster hos Voksne, særlig Nyrecarcinomerne og Pelviscarcinomerne. 1916–20 var han overkirurg ved Viborg sygehus og derpå ved statshospitalet i Sønderborg. Han var 1913–16 medredaktør af Bibliotek for Læger og udgav 1936 Hauttemperaturen. R. 1928.

Familie

Forældre: organist ved Garnisons k. Edvard I. (1810–89) og Julie Frederikke Rousing (1820–47). Gift 12.9.1878 i Kbh. (Holmens) med Christel Louise Augusta Schultz, født 8.5.1857 i Kbh. (Holmens), død 21.10.1945 i Kbh. (Fredens), d. af løjtnant i marinen, senere kontreadmiral Johan Philip S. (1820–87) og Hansine Haagen (1820–75). -Far til Paul I. (1884–1961).

Udnævnelser

R. 1886. DM. 1896. K.2 1900.

Bibliografi

Ugeskr. for retsvæsen, 1910 B 128. Niels Lassen: Erindr. II, 1919 98. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig