Julius Salomon, Julius Heiman Salomon, 13.2.1853-2.5.1922, bibliotekar, forfatter. Født i Kbh. (Mos.), død på Frbg., urne på Solbjerg kgd. S. blev student fra v. Westens institut 1870 og sluttede sig straks til de litterært interesserede, der flokkedes om brødrene Brandes (Edvard og Georg) og senere stiftede Studentersamfundet. Han forblev hele sit liv stærkt politisk engageret og var altid at finde på den radikale fløj. Han påbegyndte studiet af nationaløkonomi, men afbrød for at blive stenograf i rigsdagen, en stilling han efter 33 års tjeneste ombyttede med posten som landstingsassistent. Da Kbh.s magistrat 1875 oprettede en særlig statistisk afdeling (det senere Kbh.s statistiske kontor) blev S. af lederen af afdelingen, ungdomsvennen Marcus Rubin, ansat her og avancerede 1894 til fuldmægtig. Takket være grundige kundskaber på historiens, litteraturens og personalhistoriens område overdrog magistraten imidlertid S. 1897 at etablere en særlig bibliotekstjeneste for kommunalbestyrelsen og de kommunale embedsmænd, det senere rådhusbibliotek der siden 1903 har haft til huse på Kbh.s rådhus. Med stor kyndighed, sporsans og samleiver opbyggede han i løbet af få år en fortræffelig samling af litteratur om kommunalvæsen og -forvaltning, Kbh.s historie, topografi og personalhistorie, og hans glimrende hukommelse og tjenstvillighed kom mange inden og uden for rådhusets kreds til gode. I årenes løb opbyggede han tillige en betydelig billedsamling der 1924, efter at rådhusbiblioteket var blevet en afdeling under Kbh.s kommunebiblioteker, overførtes til bymuseet. – S.s litterære interesser gav sig udslag i artikler om Carl Bernhard (A. de Saint-Aubain) og Meïr Goldschmidt og 1908–10 udgav han sidstnævntes værker i otte bind. Inden for hans omfattende interesseområde faldt også jødernes historie i Danmark og han var således medudgiver af Mindeskrift i Anledning af Hundredaarsdagen for Anordningen af 29. Marts 1814, 1914, ligesom han fra 1917 og til sin død var medredaktør af Tidsskrift for jødisk Historie og Literatur, hvori han publicerede en række historiske arbejder. – Broderen Eskild Moritz Salomon, født 14.7.1854, død 22.4.1918, tog 1883 grossererborgerskab og indtrådte i firmaet J. A. Berendt & Co. som han var eneindehaver af fra 1899. Han var 1887–1902 formand for manufakturhandlerforeningen og tog initiativet til dannelsen af De københavnske handelsforeningers fællesrepræsentation. 1893–1909 var han radikalt medlem af borgerrepræsentationen i Kbh.

Familie

Forældre: silke- og klædehandler Heyman Joel S. (1822–92) og Therese Oettinger (1820–58). Gift 22.3.1880 i Kbh. (b.v.) med Johanne Dreyer (Dreier, Drejer), født 19.1.1856 i Fåborg, død 18.6.1947 på Frbg., d. af høker Carl D. (1802–57) og Ane Rasmusdatter (1817–98).

Bibliografi

H. Trier og Josef Fischer i Tidsskr. for jødisk hist. og lit. III, 1925 129–33.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig