Karen Brahe, 1.12.1657-27.9.1736, legatstifter, bogsamler. Karen Brahes moder var en belæst dame der lagde vægt på at datteren fik en fortrinlig boglig opdragelse, og det hedder om denne at hun "af adskillige fremmede Sprog forstod endog Latin saaledes at hun med en temmelig Færdighed deri kunde expediere sig". Efter moderens død styrede hun huset for sin far på Engelsholm så længe han levede. Efter hans død flyttede hun til Østrupgård der ved skiftet efter moderen var tilfaldet hende og søsteren Birgitte og blev boende her resten af livet; 1735 udkøbte hun søsteren af gården.

Karen Brahe havde praktisk greb på godsadministration, og de rige midler hun fik rådighed over anvendte hun for en stor del til offentlige formål. Foruden en skole og et hospital i Svanninge oprettede hun Odense adelige jomfrukloster (fundats 8.11.1716, kgl. konfirmation 15.3.1717) i den såkaldte bispegård i Odense som søsteren Anne Brahe havde beboet til sin død 1715, efter at de tre søstre havde arvet den i fællesskab efter faderen. Til denne stiftelse testamenterede Karen Brahe sin bogsamling, en enestående skat af ældre dansk litteratur. Hun var tidligt begyndt at samle på bøger, men den egentlige grundstamme i hendes bibliotek skyldes hendes morfars søster, Anne Gøye efter hvis død 1681 Karen Brahe arvede hele hendes samling. På dette grundlag arbejdede hun videre med stor iver og forøgede bogbestanden ved systematiske indkøb, foruden at hun takket være sine udmærkede forbindelser fik mange bøger som gave.

I modsætning til Anne Gøye har hun ikke indskrænket sig til at samle på danske bøger, men disse er dog både kvantitativt (ca. 2.100 af bibliotekets ca. 3.400 numre) og kvalitativt de betydeligste. Blandt manuskripterne findes flere vigtige folkevise-håndskrifter, og blandt de trykte bøger mange unica. Samlingen er det eneste privatbibliotek fra den tid der er bevaret for efterverdenen i nogenlunde uskadt stand. En del har den lidt ved tidligere tiders vanrøgt men er nu, siden 1907, deponeret i landsarkivet for Fyn. En katalog der dog er meget ufuldstændig udarbejdedes af Lauritz Lind og tryktes 1725; en fuldstændig katalog over hele samlingen foreligger udarbejdet i nyere tid af Victor Madsen, men er utrykt.

Familie

Karen Brahe blev født på Næsbyholm ved Sorø, død på Østrupgård ved Fåborg, begravet i Håstrup k. Forældre: Preben Brahe til Hvedholm, Engelsholm og Østrupgård (1627–1708) og Susanne Gøye (1634–83). Ugift.

Ikonografi

Maleri af Karen Brahe som barn (Odense kloster). Maleri tilskrevet Jacob Coning, 1699 (Fr. borg; Odense kloster; Fyns stiftsmus.; Sæbygård), gengivet i træsnit 1858, af H.P. Hansen, 1886 og i litografi 1868. Studie af Zahrtmann, 1869, "Karen Brahe".

Bibliografi

Hans de Hofman: Fundationer I, 1755 287f 326. Chr. H. Kaikar: Odense bys biblioteker, 1836 1–16. S. Jørgensen i Museum, 1895 I, 333–65. Victor Madsen i Nordisk t. för bok- och biblioteksväsen, 1919 171–85. Lauritz Nielsen: Danske privatbiblioteker gennem tiderne I, 1946 103–22. Anne Riising: Katalog over Karen Brahes bibl. i Landsark. for Fyn. Håndskriftsaml., 1956.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig