Karl Thalbitzer, Karl Vilhelm Brasen Thalbitzer, 4.12.1878-5.2.1928, ingeniør, kulturtekniker. Født på Rundforbi ved Skodsborg, død på Herthalund ved Slagelse, begravet i Helsingør. T. blev student 1896 fra Helsingør og gik derefter et år i smedelære idet han dog samtidig forberedte sig til filosofikum. 1897 blev han cand. phil. og 1902 cand.polyt. som bygningsingeniør. Efter eksamen aftjente han sin værnepligt og blev sekondløjtnant i fodfolket. 1904 blev han ansat ved Det danske hedeselskabs kulturtekniske afdeling. 1906 udarbejdede han for Det islandske landbrugsselskab projekt til vanding og afvanding af Floi på sydlandet af Island mellem vandløbene Ölfuså, Hvitå og Pjorsá (gennemført 1922–27). 1907 opholdt han sig med støtte af Larssens legat i Reval (Tallinn) for at arbejde ved Liv-Estlandisches Bureau für Landeskultur, og 1910 udførte han opmålingsarbejder på Island for Det islandske landbrugsselskab. 1913 var han, med støtte af Reiersens fond, på studierejse i Nord- og Vesttyskland. 1918 blev han leder af hedeselskabets kulturtekniske afdelings nyoprettede kontor i Slagelse og n.å. ved Kr. Thomsens død leder af hele afdelingen. I denne stilling hvortil T.s omfattende uddannelse og personlige egenskaber kvalificerede ham, fortsatte og udviklede han det arbejde med vandløbsreguleringer, inddignings- og inddæmningsarbejder og kunstige afvandingsanlæg som Thomsen i særlig grad havde sat i system for at muliggøre intensiv udnyttelse af hidtil vandlidende arealer. Under T.s ledelse blev i alt gennemført 450 kulturtekniske arbejder. Af T.s større arbejder må særlig nævnes Vesterhavsdigerne. 1921 påbegyndtes projekteringen af det 13,4 km lange Vester Vedsted-Søndernæs dige der udførtes under hans personlige ledelse og som beskytter 2900 ha, og 1926 projekteredes det 5,3 km lange Darum-Tjæreborg dige der beskytter ca. 1650 ha. Fra 1921 var T. censor i kulturteknisk vandbygning ved polyteknisk eksamen. Ved landbohøjskolen var han ligeledes censor i dette fag.

Familie

Forældre: skovfoged, senere skovrider Sofus T. (1837–1907) og Marie Mathilde Louise Brasen (1845–1940). Gift 21.5.1907 i Kronborg slotsk. med Sigrid Catharine Scherffenberg Møller, født 17.3.1883 i Helsingør, død 30.5.1961 sst. (Vestervang sg.), d. af skibskonstruktør, senere værftschef ved Helsingør skibsværft Frederik Johannes M. (1853–1911) og Hedevig Scherffenberg (1861–1926).

Udnævnelser

R. 1926.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Sofus Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske slægter, 1891 328. F. Techt-Hansen i Hedeselsk.s t. 1928 49–53 (heri bibliografi). J. Parbo i Ingeniøren XXXVII, s.å. 105f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig