Knud Christensen, Knud Emil Christensen, d. 13.7.1895, jurist, branddirektør. Død i Kbh. C. tog realeksamen og ansattes på kontoret i Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897 hvor han blev til 1915 da han modtog en ledig post som dansk korrespondent i det store tyske livsforsikringsselskab Gothaer Lebensversicherungsbank. I Gotha arbejdede han til 1917 da han vendte tilbage til Kbh. og blev assistent på kontoret i Nordisk Ulykkesforsikrings Aktieselskab af 1898. I de følgende fem år havde han sin gerning her, men samtidig fandt han tid og lejlighed til at skaffe sig akademisk uddannelse. 1919 blev han student, privat dimitteret, 1923 cand. jur. og var derefter indtil 1927 fuldmægtig hos højesteretssagfører N. H. Bache. Sidstnævnte år fik han bestalling som landsretssagfører og drev i nogle år sagførervirksomhed idet han dog stadig bevarede sin tilknytning til forsikringsvirksomheden - specielt til forsikringsselskabet Nye Danske. 1932 valgtes han til administrerende direktør for vort ældste bygningsforsikringsselskab, Kjøbenhavns brandforsikring som han ledede indtil 1968. Ved siden af sit arbejde som direktør for Kjøbenhavns brandforsikring havde C. en lang række andre opgaver. Med henblik på den truende krigsfare havde han ved flere lejligheder gjort sig til talsmand for gennemførelsen af en krigsforsikringsanordning for bygninger, og på udformningen af de love af 1940 og 1941 ved hvilke der oprettedes forsikringsforbund som bærere af en sådan ordning fik hans forarbejder den største indflydelse. Han blev da også udnævnt til formand for forvaltningsnævnene for de omtalte krigsforsikringsforbund for bygninger, et formandskab han havde fra 1940 til 1960. Af C.s andre tillidshverv kan nævnes, at han 1935 blev medlem af bestyrelsen for Forsikringsforeningen hvis formand han var 1942-46, at han var medlem af Assurandør-societetets komité fra 1936 til 1965 (1956-57 og 1960-65 som viceformand og 1957-60 som formand), at han ligeledes 1936-65 var medlem af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for danske gensidige forsikringsselskaber (næstformand 1949-55, formand 1955-57 og igen 1960-65), at han var formand for Dansk Atomforsikrings Pool 1957-68, at han var medlem af bestyrelsen for tidsskriftet Assurandøren 1938-70 (formand 1955-68) og for Assurandørernes Pressebureau 1938-50 (formand 1941-50). Også på forsikringsundervisningens og forsikringslitteraturens områder har C. udfoldet en ikke ringe aktivitet. Han virkede 1930-32 som lærer og 1932-39 som lektor i forsikringsret ved Handelshøjskolens forsikringsafdeling, var 1934-57 redaktør af Assurandørsocietetets domssamling, 1946-55 redaktør for Danmark af Nordisk Forsikringstidsskrift, og han har - fortrinsvis i Nordisk Forsikringstidsskrift og Assurandøren - offentliggjort flere afhandlinger og artikler, væsentligst om forsikrings og erstatningsret. 1952-54 var C. sammen med A. Drachmann Bentzon udgiver af 2. udg. af Kommentar til Forsikringsaftaleloven. Også uden for forsikringsvæsenets domæne havde C. forskellige tillidshverv. Han var således i en lang årrække formand for repræsentantskabet i Københavns Kreditforening samt medlem af bestyrelserne for Vanførefonden, Landsforeningen til sclerosens bekæmpelse og Kofoeds skole. C.s store interesse er flamsk malerkunst.

Familie

Forældre: arbejdsmand ved Frbg. glasværk Christian C. (1859-1926) og Marie Cecilie Nielsen (1864-1940). Gift 16.12.1925 i Kbh. (b.v.) med Ester Davidsen, født 22.2.1899 i Kbh., d. af sølvvarefabrikant Georg Gabriel (kaldet Gerson) D. (1863-1948) og Hilda Wilhelmine Marie Schjelderup (1875-1954).

Udnævnelser

R. 1938. DM. 1942. K. 1950.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Børsen 13.7.1945. K. Rostock-Jensen sst. 12.7.1955; sst. 13.7.1965. D.J. i Dansk forsikringstid. LXII 1954-55 311. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig