Knud Illum, Knud Mynster Illum, 23.10.1906-1.9.1983, jurist. Født i Charlottenlund, død i Århus (Markus), begravet sst. (Vestre kgd.). I. blev student 1924 fra Ordrup og cand.jur. 1929 efter kun fire og et halvt års studium. S.å. blev han ansat som sekretær i justitsministeriet; efter en udstationering som politifuldmægtig i Tønder 1930–32 fungerede han en tid som fuldmægtig hos statsadvokaten for Kbh. og var 1934–36 igen i justitsministeriet. I en alder af kun 28 år erhvervede han 1934 den juridiske doktorgrad på afhandlingen Modregning i Konkurs, et arbejde som klart viste hans usædvanlige evner for retsvidenskabelig forskning. I., der havde været lektor ved Kbh.s univ. siden 1935, blev docent i retsvidenskab ved Århus univ. 1936 da der her blev grundlagt en juridisk undervisning, foreløbig kun omfattende det juridiske studiums I. del samt undervisning af økonomer. I. varetog undervisningen i borgerlig ret og udgav 1937 den fortrinlige lærebog for økonomistuderende Forelæsninger over almindelig Formueret (5. udg. 1967). Han udnævntes til professor 1942, og da det juridiske studium i Århus blev fuldt udbygget overtog han faget tingsret (ejendomsret). I. tog sin afsked som professor 1969 under indflydelse af de ændrede styreformer ved de højere læreanstalter som var på vej. Han fortsatte dog som lektor sin undervisning indtil 1976. Ved sin mangeårige indsats som lærer, forsker og administrator bidrog I. på afgørende måde til at der ved Århus univ. blev opbygget studieformer og forskningstraditioner der skabte respekt om det nye fakultet. I. var universitetets rektor 1951–53, men hans indflydelse på universitetets centrale styrelse rækker langt videre. Størst er imidlertid den indsats som I. har ydet gennem sit juridiske forfatterskab. Med bogen Den kollektive Arbejdsret, 1939 (3. udg. 1964) gav han den første systematiske og videnskabelige fremstilling af de retsforhold der udspringer af arbejdsmarkedets kollektive overenskomster. Fra samme retsområde skal nævnes Dansk tillidsmandsret, 1949 (2. udg. 1959). Hovedværkerne fra de til formueretsundervisningen hørende discipliner er Tinglysning, 1950 (3. udg. 1973) og Dansk Tingsret, 1952 (3. udg. ved Vagn Carstensen 1976) hvortil slutter sig en række specialstudier, bl.a. den store monografi Servitutter, 1943, Fast Ejendom, Bestanddele og Tilbehør, 1948 og Om ejerpant og panteprioritet, 1961. I.s interesse for retsbegrebet og retskildelæren gav sig udslag i den forholdsvis populært skrevne, men personligt prægede og tankevækkende bog Lov og Ret, 1945. Nogle artikler om almindelige retsproblemer – bl.a. den meget omtalte Om falske Lodder i fru Justitias Vægtskaal og en anmeldelse af Alf Ross' retslære Om Ret og Retfærdighed – er taget med i den samling af tidsskriftafhandlinger, Udvalgte artikler, som Jørgen Trolle, Adam Jacobi og Stig Jørgensen udgav 1976 i anledning af I.s 70-års dag. Udgiverne ville med denne udgivelse markere I.s position "som en af sin generations betydeligste nordiske jurister", og de fremhævede med rette "juridisk fantasi parret med en nøgtern respekt for det praktiske retslivs erfaringer" som afgørende kvaliteter i hans forfatterskab. Som anerkendelse af I.s videnskabelige arbejde blev han æresdoktor ved Uppsala univ. 1977 og fik tildelt den Anders Sandøe Ørstedske hædersmedalje 1978. I. var medlem af den særlige klageret 1956–66 og i mange år medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens litterære afdeling og medlem af den danske styrelse for de nordiske juristmøder. Fra hans virksomhed uden for juridiske fagområder skal nævnes at han er medlem af Nationalbankens repræsentantskab siden 1954 (næstformand fra 1971) og har været formand for bestyrelsen for Ceres Bryggerierne A/S indtil 1976. 1954–55 var han i en kort periode medlem af Århus byråd.

Familie

Forældre: ingeniør, cand.polyt. Rasmus Peder Pedersen 1. (1861–1923) og Martha Cecilie Louise Mynster (1859–1940). Gift 5.8.1930 i Nørre Tranders med Aagot Regitze von Buchwald, født 3.1.1907 i Ålborg, d. af læge Emil Friis v. B. (1864–1942) og Aagot Dam (1874–1963).

Udnævnelser

R. 1947. R.1 1952. K. 1964.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

K. I.: Udv. artikler, 1976 409–26 (bibliografi). – Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1934 170f. Årbog for Kbh.s univ. 1934–35 56–59. – Ugeskr. for retsvæsen, 1966 B 197–215. Stig Jørgensen i Århus stiftstid. 22.10.1976.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig