Knud Knudsen - gårdejer

Knud Knudsen, 30.6.1819-15.4.1903, gårdejer. Født i Ketting kro, Als, død på Østerholm, Egen sg., begravet i Egen. Efter skolegang i sogneskolen fik K.undervisning hos en farbror der var præst på Ærø og gik senere et år i Augustenborg skole for at lære tysk. Han lærte landbrug på Rumohrsgård og på Lysholm, Egen sogn; sidstnævnte gård overtog han 1843 efter sin bedstefars bror. Han var en efter tidens forhold dygtig landmand, og Lysholm blev et søgt lærested for unge alsinger. I tiden efter treårskrigen hørte han som ejer af en af øens største gårde til den kreds af proprietærer og godsejere der sammen med de danske embedsmænd var toneangivende i Als' offentlige liv. Han var 1854–64 stændersuppleant og udnævntes 1864 til kongevalgt landstingsmand uden dog at komme til at indtage sin plads i tinget. I løbet af det første tiår efter 1864 opløstes den kreds K. før havde hørt til idet en række af de store gårde blev solgt (til tyskere), og den danske ledelse på øen gled over til jævnere lag. K. formåede at samarbejde med de nye mænd, og mange offentlige hverv blev overdraget denne velstillede, nationalt trofaste mand. "Der kan vanskeligt nævnes nogen større økonomisk eller national sammenslutning på Als i den sidste menneskealder, som K. ikke har stået i spidsen for" (Nis Nissen 1904). Han var formand for to brandforsikringsselskaber, næstformand i den alsiske landboforening, medlem af kredsdagen fra dens oprettelse til 1898, kirkeældste, medlem af provstiudvalg og synodeudvalg, medlem af boniteringskommissionen i 70erne m.m. Han deltog i oprettelsen af "Dybbølposten" 1868 og sad i en årrække i bladets bestyrelse. Hans sønner var udvandret til Danmark, og da det var vanskeligt at finde en dansk køber til den store gård købtes den 1899 af et selskab af danske landmænd fra Als og Sundeved.

Familie

Forældre: kromand Johan Peter K. (1791–1838) og Kristine Margaretha Frost (1795–1837). Gift 7.11.1844 i Havnbjerg med Mettea Marie Elisabeth Frost, født 29.7.1821 i Nordborg, død 26.9.1915 i Augustenborg, d. af skibskaptajn Nicolai Ernst F. (1790–1834) og Else Cathrine Fangel (1791–1871).

Bibliografi

Nis Nissen i Sprogforen.s almanak, 1904 101–03. P. Kaad i Håbets mænd, ved H. Lausten Thomsen og Nic. Svendsen, Flensb. 1923 113–17.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig