Kristian Sindballe, Kristian Laursen Sindballe, 5.3.1884-1.4.1953, jurist, justitsminister. Født i Vester Ørum, Sindbjerg sg, død i Gentofte, begravet sst. S., der er født og opvokset ved Uldum, blev i 1903 student (Horsens statsskole) og studerede derefter til skoleembedseksamen med matematik som hovedfag. 1909 blev S. cand.mag., men allerede 1911 begyndte han, samtidig med at han underviste ved københavnske skoler, at studere jura, og tre år efter bestod han juridisk embedseksamen. I studietiden havde han besvaret universitetets prisopgave for 1912 og opnået guldmedaljen. I en noget omarbejdet skikkelse udsendte han 1915 denne afhandling som Af Testamentarvens Historie i dansk Ret. S.å. knyttedes S. til Københavns universitet, og 1916 blev han ansat som docent. 1918 erhvervede S. den juridiske doktorgrad på afhandlingen Bidrag til Læren om judicielle Afgørelsers Retskraft. 1920 udnævntes S. til professor i retsvidenskab ved Københavns universitet, en stilling han varetog indtil han 1949 tog sin afsked som 65-årig. S.s særlige fagområder var selskabsretten, forsikrings- og søretten. Som hans hovedværk betragtes fremstillingen af Dansk Selskabsret, der udkom i seks bind 1928–35. I årene 1936–38 fulgte fremstillingen af Dansk Søret og 1941–48 to bind Dansk Forsikringsret. S. var en højtbegavet jurist med et udtalt praktisk greb om de juridiske spørgsmål som han beskæftigede sig med. Disse egenskaber kendetegner hans værker der dog samtidig er præget af en vis tørhed og kun i begrænset omfang er udtryk for en egentlig original indsats. S.s mest originale værk er disputatsen fra 1918 der behandler et centralt procesretligt emne mens hans øvrige værker vel har vist sig praktisk anvendelige, men i vidt omfang savner nye synspunkter eller mere principielle betragtninger og vurderinger. Det gælder i særlig grad fremstillingerne af sø- og forsikringsretten, men også selskabsretten er – skønt nyttig som håndbog -præget af S.s manglende sans for de mere principielle retsteoretiske og retsdogmatiske spørgsmål. Søretten er vel nærmest en ren gengivelse af gældende love, anordninger og cirkulærer. Som nogen betydelig retsvidenskabsmand kan man derfor næppe betragte S.

Uden for universitetet blev der i vidt omfang gjort brug af S.s betydelige evner som administrator og som leder af forhandlinger. S. var formand for det danske sølovsrevisionsudvalg (1925–36) der udarbejdede forslag til ændring af en række af sølovens regler. S. var formand for forsikringsnævnet, forsikringstilsynskommissionen, priskontrolrådet m.v. Også inden for erhvervslivet nød S. stor påskønnelse. Han var siden 1925 formand for Handelsbankens repræsentantskab og bestyrelsesråd, formand for Hjemmet og samfundet for vanføre og formand for eller medlem af bestyrelsen for en lang række forsikringsselskaber. Internationalt gjorde S. sig gældende ved sit virke i årene 1925–27 som Spitsbergenkommissær ved løsningen af en række retlige problemer i forbindelse med anerkendelsen af Norges højhedsret over Spitsbergen. 1928 blev han formand for voldgiftsdomstolen til løsning af stridigheder mellem USA og Mexico. – En episode i S.s liv var deltagelsen som justitsminister i Liebes ministerium i forbindelse med påskekrisen 1920. S. kom alene til at fungere i dagene 2.4.-5.4.1920, og han deltog ikke senere i det politiske liv.

Familie

Plejef.: bolsmand Engelhard Knop (1850–1937) og Ane Mette Sørensen (1858–1937). Gift 12.7.1909 i Kbh. (b.v.) med Ingrid Antoinette Kaarsberg, født 9.5.1885 i Skelby, Tybjerg hrd., død 4.4.1941 i Gentofte, d. af læge, senere amtslæge Hans K. (1854–1929) og rigsgrevinde Anna E. M. von Piaten zu Hallermund (1865–1932) og 1897 adopteret af lektor, cand.mag. Volmer Joseph Emanuel Mørck (1861–1926).

Udnævnelser

R. 1920. DM. 1924. K2. 1936. K1. 1949.

Ikonografi

Mal. af G. J. Fenger, 1936. Tegn. af L. Kaganas, 1938. Tegn. af Otto Christensen, 1941 (Fr.borg) og 1944. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i III. tid. 14.9.1916 og Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1919 143f. Interview i Gads da. mag. XXIV, 1930 213–20. – O. A. Borum i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1953 139–43. K. Rostock-Jensen i Assurandøren LVIII, s.å. 215f. Tage Kaarsted: Påskekrisen 1920, 1968. De danske ministerier 1901–29, ved Sv. Thorsen, 1972. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig