Kristof Glamann, 26.8.1923-8.10.2013, historiker. Født i Kerteminde. G. er student fra Odense katedralskole 1941 og mag.art. i historie fra Kbh.s univ. 1948. 1948 modtog han univ.s guldmedalje for en afhandling om Asiatisk Kompagni i 1700-tallet (jfr. Hist.tidsskr. Il.rk.il 351-404). Han var medarbejder ved instituttet for historie og samfundsøkonomi 1946-54, undervisningsassistent 1950-54, universitetsadjunkt fra 1954 og 1960-80 var han professor i historie med særlig henblik på økonomisk historie. G. har været medopretter og bestyrer af institut for økonomisk historie og centralinstitut for nordisk Asienforskning 1967. Han har virket som gæsteprofessor ved engelske og amerikanske universiteter og taget livlig del i det internationale samarbejde inden for økonomisk historie. 1965 blev G. medlem af forretningsudvalget i Association International d'Histoire Économique, 1968 udnævntes han til vicepræsident, 1970 til præsident og i 1974, efter afholdelsen af den økonomisk historiske verdenskongres i København, til ærespræsident. Han har hyppigt forelæst i udlandet og er medlem af en række udenlandske historiske sammenslutninger. 1961-70 var G. hovedredaktør af Scandinavian economic history review. -G.s forskning har fortrinsvis rettet sig mod 16- og 1700-tallets økonomiske historie. Efter sin konferens foretog han gentagne studierejser til engelske, franske, belgiske og særlig hollandske arkiver for at studere de europæiske ostindiske kompagnier og publicerede som foreløbigt resultat heraf The Dutch East India Company's Tråde in Japanese Copper 1645-1736 (Scand. econ. hist.rev.). Med disputatsen Dutch-Asiatic Tråde 1620-1740. 1958 placeredes G. som en fremtrædende skikkelse i international økonomisk historie. Her var i modsætning til ældre forskning selve dét hollandskostindiske kompagnis økonomi gjort til hovedsagen, og det blev påvist hvorledes den interasiatiske handel havde fuldt så stor betydning som den europæiskasiatiske udveksling. G. har desuden udsendt History of Prices and Wages in Denmark 1660-1800 I, 1958 (s.m. Astrid Friis) der i lighed med Kapitelstakst og kornmål (Hist. tidsskr. ll.rk.IV) bygger på dybtgående studier i dansk økonomisk historie. Andre sider af tidlig dansk økonomisk historie har G. behandlet i et festskrift for tobaksindustrien, 75-foreningen, 1950 og i Bryggeriets historie i Danmark indtil slutningen af det 19. århundrede. 1962. Et bidrag til 1700-tallets økonomiske teori har han fremlagt i udgivelsen af Otto Thotts uforgribelige tanker om kommerciens tilstand, 1966, mens han i afsnittet European Tråde 1500-1750 i The Fontana economic history, 1971 har givet en indgående skildring af udviklingen, bemærkelsesværdig for en økonomisk historiker ved så godt som ikke at bringe talmateriale. – I Carlsbergfondet, 1976, har G. givet en oversigt over fondets historie i anledning af 100-års jubilæet. G. har endvidere skrevet om Carlsbergbryggeriets skabere: Bryggeren. J.C. Jacobsen på Carlsberg. En biografi, 1990 (eng. udg. 1991, svensk udg. 1996) og Øl og marmor. Carl Jacobsen på Ny Carlsberg, 1995 (eng. udg. 1996). I 2004 fulgte Nordens Pasteur - fortælligen om naturforskeren Emil Ch. Hansen (s.m. Kirsten Glamann). Endelig har G. i en række tidsskriftartikler behandlet emner af dansk og asiatisk økonomisk historie. – G. indvalgtes 1970 i Videnskabernes selskab og var 1976-93 formand for Carlsbergfondets direktion. G.s udprægede administrative evner har været taget i brug på forskellig vis, og han har beklædt en række centrale poster i de forskningsplanlæggende og -administrative organer, 1968-70 var han således formand for Statens humanistiske forskningsråd. 1969-93 var han medlem af bestyrelsen for Det nationalhistiriske museum på Frederiksborg. Ikke mindst på denne baggrund har G. i 60erne og 70erne placeret sig som en indflydelsesrig skikkelse i det humanistiske forskningsmiljø. Han har i højere grad end nogen anden nulevende dansk historiker taget del i det internationale faglige arbejde, ligesom tyngdepunktet i hans egen forskning nok må lægges på hans studier i 1700-tallets kompagnihistorie. Ved indgangen til 1980 tog G. sin afsked som professor i historie for at koncentrere sig om ledelsen af Carlsbergfondet bl.a. i forbindelse med en omlægning af fondets bevillingspraksis. Han fik i sin formandsperiode styrket fondets økonomi. 1979 blev G. medlem af kontroludvalget vedr. politiets og forsvarets efterretningstjenester, formand 1986-90. Tildeltes Academia Europaea's Erasmus-pris 2000.

Familie

F: bankdirektør Kai Kristoff G. (1890-1973) og bankbogholder Ebba Kristine Johanne Henriette Madsen (1892-1973). Gift 10. 3.1954 i Kerte med cand.mag. Kirsten Lise Erling Jantzen, født 18.7.1931 i Gentofte, d. af redaktør Erling Johannes J. (1900-78) og Elizabeth Ida Lauritzen (1903-2000).

Udnævnelser

K.1 1993.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1958 172. Erindringsværket En blandet landhandel, 2002.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig