L. Both, Ludvig Frederik Both, 9.11.1823-2.1.1887, topografisk forfatter. L. Both var først i handelslære men blev 1848 guide i generalstaben, tog sin afsked 1853. Han deltog i krigen 1848–50 og blev 1864 sekondløjtnant i Københavns borgerlige artilleri, premierløjtnant 1866, afgik 1870. Hans gode anlæg for at opfatte topografiske forhold i marken førte ham ind på en ihærdig virksomhed som udgiver af kort og grundplaner. Han udgav til praktisk brug en række kortarbejder af populært tilsnit, Europakort, skoleatlas, amtskort over Danmark, turistkort over forskellige egne, kort over hovedstaden og dens omgivelser, og flere af dem, særlig hans kort over København og det nordøstlige Sjælland, udkom i mange oplag. Ligeledes udgav han en lang række turistbøger med kort og beskrivelser over de smukkeste egne på Sjælland og Møn; disse vandt megen udbredelse.

Han fik tidligt interesse for fortidsminder og samlede oldsager til Frederik VII. Han gav sig i kast med historiske arbejder af forskellig art, men hans mangel på forkundskaber og hans ukritiske kildebehandling prægede dem i alt for høj grad og behæftede dem med store mangler; til trods herfor nød han dog som skribent på grund af sin lette fremstillingsevne stor yndest hos det brede publikum hvor han ubegrundet gjaldt for at være en kundskabsrig og pålidelig forfatter, navnlig i alt hvad der angik Københavns fortid. Han udgav flere topografisk-historiske bøger vedrørende København således Kjøbenhavn, historisk-topographisk beskreven, 1865 og 1873, og Kjøbenhavns Historie, 1884, og han skrev i dagspressen gennem mange år meget læste bladartikler der navnlig havde til øjemed at oplyse om hvad der kom frem ved nedrivninger og udgravninger. Blandt fagfolk var han dog med rette anset for dilettant. Berygtet er således hans bog om kulsvierne 1868, hvor han som hjemmel for de mærkværdigste påstande citerer latinske diplomer og andre kilder der ikke indeholder det mindste af hvad han påstår.

Hans hovedværk, Kongeriget Danmark, populairt historisk-topographisk beskrevet der udkom i to udgaver, 1871–72 og 1882–85, var vel nok nærmest anlagt som et konkurrenceforetagende til Traps "Danmark" der også i formel henseende efterlignedes, men var et kvalitativt langt ringere værk. Hans historiske oplysninger er ganske ukritiske idet han stadig bringer sagnhistoriske kombinationer i 1700-tallets stil. For tolkningen af stednavne viser han stor interesse, han anfører således gerne stednavnenes middelalderlige former, men hans mangel på kundskaber fører ofte til forfærdelige resultater (Vallø af lat. vallis, "dal", Søllerød af lat. silva, "skov" o.lign.). Bogen indeholder dog talrige specialoplysninger af værdi også for nutidens topografiske forskning idet L. Both som guide i generalstaben havde lejlighed til at gøre sine egne iagttagelser i marken, noget der på mange punkter er kommet bogen til gode. I folkloristisk henseende er den også af værdi idet han ifølge sin interesse for folkesagn har medtaget ikke så lidt heraf, til dels ting som ikke ad anden vej er blevet optegnet, bl.a. mange oplysninger om helligkilder.

For sine fortjenester opnåede han i sine senere år en livsvarig statsunderstøttelse.

Familie

L. Both blev født i København (Fødselsstiftelsen), død samme sted (Johannes kirke), begravet på Frederiksberg (Solbjerg). Forældre: politibetjent, teskænker Carl Ferdinand Both (død 1825) og Ane Sophie Schou (1779–1855). Gift 5.5.1855 i København (Helliggejst kirke) med Olivia Christine Poulsen, født 28.10.1817 i København (Frue), død 9.8.1881 på Frederiksberg, datter af fuldmægtig, senere brolægningsinspektør Ole Møller Poulsen (1790–1843) og Anne Christine Sander (1789–1863).

Ikonografi

Min. af H.L. Galster, 1857 (Kgl.bibl.). Træsnit efter fotografi, 1875 og af E. Villumsen, 1887.

Kommentarer (2)

skrev Jens K. Olsen

Ludvig Boths fader politibetjent Carl Ferdinand Both anføres i artiklen som (død 1824). Hvorfra mon denne oplysning stammer?
I kirkebogen for Alm.hospital/DeGamlesBy findes en anførsel af en politibetjent Ferdinant Both død 8. dec. 1825, hvilket er snublende nær den anførte oplysning. Er der tale om to forskellige personer, eller er der behov for en justering af dødsåret anført i artiklen?

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig