Lars Terpager, 28.2.1684-22.3.1772, præst, historiker. Født i Ribe, død i Mern, begravet i kirken sst. T. blev student 1702 fra Ribe og tog teologisk attestats 1706. I sin studietid fik han straks Kommunitetet og var siden 1703–08 alumnus på Borchs kollegium. 1708 rejste han udenlands og studerede først i Hamburg hos J. A. Fabricius, senere i Utrecht. Ved årets slutning blev han kaldt tilbage til Kbh. hvor han fik overdraget en plads som huslærer for gehejmeråd Niels Krags søn. Som dennes hovmester drog han igen 1711 til udlandet og opholdt sig nu især i Utrecht og London. 1713 vendte han hjem, blev s.å. magister og buede nu en række år i Kbh. hos sin velynder biskop Christen Worm, indtil han 1720 af gehejmeråd Krags enke blev kaldet til sognepræst i Mern. Dette embede beklædte han til sin død og opnåede i det at blive jubellærer 1770. 1730–66 var han tillige provst i Bårse hrd. – T. kaldes i en samtidig kilde "en stor Elsker af Danske Antiqviteter og Oldsager", og han er en fuldgod repræsentant for 1700-tallets lærde samlertype. Som alumnus på Borchs kollegium udgav T. 1703–07 fem disputatser der må betegnes som talentfulde begynderarbejder. Ved emnevalget – de gamles prædikestole, altergraven, vigilierne, Barfrederne, bogtrykkerkunstens første spor i Danmark – vidner de alle om hans historisk-antikvariske interesser og viser, at han på værdig måde gik i sin fars fodspor bl.a. ved at fremdrage træk hjemmehørende i ripensisk tradition. Senere fortsatte han desværre ikke sin forfattervirksomhed, men vedblev at samle. Uheldigvis brændte hans præstegård 1727 og med den en stor del af hans samlinger, deriblandt en række historiske håndskrifter T. havde erhvervet sig efter Marcus Meibom. T. interesserede sig levende for Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie, skænkede det talrige gaver og blev 1748 selv optaget som medlem i selskabet. Han var desuden medarbejder ved F. Rostgaards ordbog.

Familie

Pilektor, siden dr.teol. Peder T. (1654– 1738) og Maren Friis (1657–1751). Gift 9.9.1721 i Snesere med Anna Schytz, født 13.4.1698 i Hjembæk, død 1.S. 1746 i Mern, d. af sognepræst i Hjembæk og Svinninge, sidst i Snesere, viceprovst mag. Hans S. (1668–1727) og Magdalene Henriksdattet Lafrentz (død efter 1727).

Ikonografi

Maleri.

Bibliografi

Langebekiana, udg. R. Nyerup, 1794 61–67 (brev). -Kbh.s adressecontoirs efterretn., 1772 nr. 78. [J. Langebek:] Det kgl. da. selsk.s begyndelse og tilvækst, 1748 39f. Chr. Bruun: Fr. Rostgaard og hans samtid I, 1870 123. Hans Olrik i Festskr. i anledn. af Borchs kollegiums 200-års jubilæum, 1889 129. H. P. Meinertsen i Arbog for hist. samf. for Præstø amt XVII, 1928 87–100. Danm.s kirker. Præstø amt II, 1933–35 946. – Breve i Landsark. for Sjælland.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig