Laurids Fogtman, 3.1.1748-2.10.1821, jurist. Født i Fol under Gram gods, død i Varde, begravet sst. F.s uddannelse var yderst ringe, det var hans utrættelige flid og energi der bragte ham frem. Ifølge sine efterladte optegnelser var han i vinterhalvårene 1760-61 og -62 ansat som "Skoleholder" i Skjoldager. 1762 blev han tjener og skriverdreng hos biskop H. A. Brorson i Ribe, beklædte derefter forskellige stillinger, bl.a. på bispekontoret i Ribe, blev 1776 hospitalsforstander og kirkeværge i Varde, 1781 by- og rådstueskriver sst. samt herredsskriver i Øster, Vester og Nørre herreder, s.å. exam.jur., 1787-1814 byfoged i Varde samt herredsfoged i Øster, Vester og Nørre herreder. Allerede i sine skriverstillinger påbegyndte F. forarbejderne til de samleværker som har bevaret hans navn i den juridiske litteratur. Som fortsættelse af det af Peder Kofod Trojel 1777 påbegyndte Alphabetisk Register, efter Bulls Maade, over Love, Forordninger, Placater, Rescripter, Resolutioner, Krigs- og Skibs-Artikler, Octroier, Privilegier og Fundatser, fra år 1660 indtil nærværende Tid udsendte F. II og III bind, 1781 der efterfulgtes af Samling af alle gieldende Kongl. Forordninger, Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for begge Rigerne, samt de Steder af Danske og Norske Lov, saavelsom Kirke-Ritualet, der angaae Religionen, Geistligheden, Kirker, Skoler, Hospitaler og Fattige, samt Bøger og Almanakker, 1784 hvori F. i "Forberetningen" tager til genmæle mod kapellan Johan Wandalls "Fornærmelser" eller rettere dennes utvetydige sigtelser for plagiat eller eftertryk. 1806 udkom 1. del af F.s hovedarbejde Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsviis udgivne i chronologisk Orden, den såkaldte "store" reskriptsamling der begynder med året 1660, den sidste af F. udarbejdede 7. del i tre bind – årene 1811-12 – offentliggjordes 1826; værket fortsattes af Tage Algreen-Ussing for 1823-65 (1825-71) o.a. og er stadig et for retslivet og retsstudiet uundværligt hjælpemiddel. I "Minerva" for juli 1793 41-70 skrev F. en Beretning om Varde Kiøbstads Forfatning og muelige Forbedring, og H. Stampes "Erklæringer" forsynede han 1807 med register. Som embedsmand var F. virksom og initiativrig, han nød almindelig tillid på grund af sin retsindighed.

Familie

Forældre: skrædder Evert (Edvard) Lauridsen (ca.1721-96) og Anna Kirstine Vodders (ca.1718-82). Navnet F. optaget efter farmoderen. Gift 23.11.1781 i Gram med Cathrine Steenbek Brorson, født 15.5.1753 i Ribe, død 5.9.1836 i Jerne, d. af biskop Hans Adolph B. (1694-1764) og Johanne Christine Riese (1710-95).

Udnævnelser

Kancelliråd 1805. Justitsråd 1814.

Ikonografi

Silhouet.

Bibliografi

Cathrine Fogtmann i Fra Ribe amt VII, 1909 48-62.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig