Lauritz la Cour, Lauritz Ulrik la Cour, 6.4.1802-27.2.1875, landmand. Født i Odder, død på Skærsø ved Ebeltoft, begravet i Dråby. la C. uddannedes hos den dygtige landmand, forpagter, krigsråd Hans Christian Møller, Rodstenseje, 1820–23 bestyrede han avlsbruget for stedfaderen i Lyngby præstegård, var 1823–25 forvalter på Rugård, derefter en kort tid forpagter af Hyllested præstegård. 1825 købte han hovedgården Skærsø i Randers amt som staten 1823 havde overtaget for skatterestancer; den store ejendom med tiende og bøndergods blev ved auktion tilstået la C. for 2400 rdl. som han lånte hos en slægtning. Til gården der ved overtagelsen var i høj grad forfalden og forsømt hørte udstrakte kærarealer som la C. fik opdyrket. Han indførte brak, forbedrede avisredskaber, brød sten, jævnede huller, ryddede buskads og forvandlede Skærsø til en fortrinlig avlsgård. 1827 dyrkede han raps og havde allerede i 20erne en udstrakt avl af kartofler som dels blev sejlet direkte til Kbh. og dels anvendtes til studefedning som han drev med kenderblik for dyrenes trivsel og med evne til at vurdere deres egenskaber som fededyr. En årrække havde han et stort fårehold. Den lette sandjord blev beplantet med nåletræer som han selv oplevede at se som bygningstømmer. Han blev banebryder for en række fremskridt og var samtidig anset og afholdt for sin hjælpsomhed, humanitet og fædrelandsfølelse. – Pauline Worm, Morten Pontoppidan o.fl. har prist la C. og hans hustru for deres storladne gæstfrihed og godgørenhed. Selv var han personlig meget beskeden, stilfærdig og tilbageholdende. Han valgtes 1834 til stænderdeputeret og deltog i stændermøderne i Viborg 1836, 1838 og 1840. 1841–45 var han formand for Dråby sogneforstanderskab, 1841–49 skole-patron, 1845–49 og 1854–59 medlem af Randers amtsråd, 1858–61 folketingsmand for Randers amts 5. valgkreds, blev landvæsenskommissær for Randers amt 1858. 1871 overdrog han Skærsø til to sønner. – En søn Hans Christian Ditlev la Cour, født 6.5.1842, død 28.9 1922, uddannedes ligeledes ved landbruget og tog 1862 eksamen ved landbohøjskolen. 1848 deltog han i krigen som frivillig. 1868–80 ejede han Havmøllen ved Ebeltoft og 1880–1919 Trinderup som han havde forpagtet 1874. Han var formand for Dråby sogneråd 1871, medstifter af og 1874–89 formand for Landboforeningen for Hobro og omegn, og for maskinafdelingen ved landmandsforsamlingen i Randers 1894. Han var 1898–1918 medlem af landstinget for højre, af hvis repræsentantskab han var medlem. 1900–01 var han landstingets sekretær, 1901–07 medlem af finansudvalget og 1902–08 af forsvarskommissionen. Han holdt sig uden for det 1915 stiftede konservative folkeparti men indmeldte sig 1917 i det nye højre. R. 1894. – En datter Jenny Erasmine la Cour, født 20.5.1849, død 8.2.1928, styrede hus for broderen Poul i Askov hvor hun en tid fungerede som medforstander for den udvidede højskole. Hun underviste desuden i vævning og udgav 1897 Vævebog for Hjemmene.

Familie

Forældre: degn i Odder, cand. teol. Jørgen la C. (1767–1809) og Christine (Charlotte) Guldberg (1777–1826, gift 2. gang 1817 med sognepræst i Lyngby og Albøge, senere provst H. P. Barfoed, 1770–1841). Gift 5.10.1833 i Rolse med Ellen Kirstine Poulsen, født 26.12.1809 på Nørlund, død 5.3.1875 på Skærsø, d. af proprietær, forpagter af Nørlund, senere ejer af Rolsegård Niels P. (1767–1830) og Dorte Dinesdatter (1773–1834). – Far til J. C. la C. og Poul la C.

Ikonografi

Litografi af Harald Jensen, 1898, efter foto fra ca. 1860. Foto. – Mindesten 1902 ved Skærsø storskov, Dråby sg.

Bibliografi

L. F. la Cour: Slægten la Cour, 2. udg. 1951. Morten Pontoppidan: En dansk landmand, L. la Cour til Skjærsø, 1914. Hans Jensen: De danske stænderforsaml.s hist. I-II, 1931–34.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig