Lorentz F. Lassen, Lorentz Fjelderup Lassen, 28.11.1756-27.7.1837, søofficer. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). L. blev kadet 1771, sekondløjtnant 1779, premierløjtnant 1788, n.å. kaptajnløjtnant, 1797 kaptajn, 1809 kommandørkaptajn og 1812 kommandør. – Efter et togt til Vestindien 1781–82 med fregatten Kiel førte han 1784–86 et Vestindisk Handelskompagni tilhorende fregatskib på Vestindien hvor han også var 1787–88 med fregatskibet Frederiksdal. Han var jævnlig udkommanderet med orlogsskibe i hjemlige farvande, bl.a. 1795 med Nordstjernen hvor han blev alvorligt såret ved en kanonsprængning. 1791–92 var han indrulleringsofficer i Bergens distrikt, 1792–95 interims- og 1795–98 viceekvipagemester på Nyholm og medlem af Kbh.s havnekommission, 1798 chef for chebekken Lindormen, vagtskib på Kbh.s red, og 1799 chef for fregatten St. Thomas, vagtskib i Sundet. Da defensionseskadren blev udrustet marts 1801, blev L. chef for blokskibet Prøvesteen, det tidligere orlogsskib Christian VII der blev placeret sydligst i den danske linje. På denne udsatte post, særlig udsat på grund af linjens mindre heldige placering kæmpede han tappert i slaget på reden 2.4.1801, til skibet var fuldstændig sønderskudt og kun to kanoner var brugelige. Han forlod da skibet med så mange af besætningen som kunne rummes i de disponible fartøjer, og overlod sin tapre næstkommanderende, kaptajnløjtnant Rasmus Rafn, at overgive vraget med de ombordværende til englænderne. Han blev for sit gode forhold under slaget hyldet af Kbh.s indbyggere, modtog en hædersgave fra danske og norske kvinder og hædredes af kongen med erindringsmedaljen i guld. S.å. var han meddommer i kadetskibet og 1802–03 chef for fregatten Rota i eskadren i Middelhavet. 1806 ansattes han som indrulleringschef og overlods i Frederikshalds distrikt og var under krigen 1807–14 højstkommanderende for kystforsvaret sst. Efter krigens slutning vendte han tilbage til Danmark og blev afskediget n.å. ved reduktionen, da han ikke var anset for nogen dygtig sømand. Som en anerkendelse af hans heltemodige optræden i slaget på reden tillagdes ham dog fuld gage i pension, kontreadmirals karakter og fra 1816 et årligt tillæg på 300 rdl. L. var en ualmindelig brav, retsindig og beskeden mand der efter sin afsked levede ubemærket og næsten glemt. Hans gravsten blev, da hans gravsted på Holmens kirkegård hjemfaldt, flyttet hen på siden af heltegraven.

Familie

Forældre: brygger, justitsråd, byfoged i Kbh. Peder Fjelderup L. (1712–62) og Sophie Magdalene Fisker (1723–67). Gift 11.9.1786 i Kbh. (Holmens) med Helena Johanne Charlotte Nortmann (Normann), døbt 4.11.1771 i Preilsminde, død 10.4.1841 i Kbh. (Holmens).

Udnævnelser

R. 1812.

Ikonografi

Klippet silhouet (Kgl. bibl.). Mal. af Jens Juel (Fr.borg) og efter dette gentagelse eller kopi. Stik af J. Rieter efter physiognotraci, efter dette stik, litografi på mindeblad for slaget 1801 og flere træsnit, bl.a. 1855 efter tegn. af Carl Bloch. Tegn. af Rasmus Christiansen, 1898.

Bibliografi

Archiv for søvæsenet IX, 1837, officielle del 37. P. Bundesen i Tidsskr. for søvæsen LXXII, 1901 173–264. Olav Bergersen: Nøytralitet og krig II, Oslo 1966.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig