Louise Winteler

Artikelstart

Louise Winteler, Anna Christense Louise Winteler, 25.3.1834-31.3.1925, skolebestyrer. Født i Heide, Ditmarsken, død i Odense, begravet sst. W. voksede op i et nøjsomt og arbejdsomt håndværkerhjem. Blandt hendes lærere i skolen var den senere professor i Kiel og digter på plattysk, Klaus Groth, hvis undervisning fik stor betydning for hende. 1850-51 kom hun i skole i Altona for at uddanne sig til lærer, og i en drengeskole i Hamburg forsøgte hun første gang at undervise. 1851-52 var hun privatlærer på en gård i Holsten men vendte skuffet hjem. Hun rejste derefter til en tante i Odense og fik 1.6.1853 stilling som tysksproget lærer for tre piger i Odense. Inden årets udgang havde hun seks elever, og undervisningssproget blev dansk. Dermed var grunden lagt til W.s skole der voksede støt trods vanskeligheder i forbindelse med den dansk-tyske krig 1864 og den grundtvigske friskolebevægelses fremvækst. Fra 1887 afholdt skolen almindelig forberedelseseksamen; efter skoleloven af 1903 fik den dimissionsret til studentereksamen og dimitterede sit første studenterhold i 1911. -W. var en meget betydelig lærer og skoleleder der forstod at vinde elever, forældre og myndigheder for sine tanker og planer. Hendes undervisningsfag var moderne fremmedsprog, geografi og historie. Ved studierejser til Tyskland, Schweiz og England dygtiggjorde hun sig både fagligt og pædagogisk. Danmarkshistorie, især som hun læste den hos C. F. Allen, var i lang tid hendes kæreste fag. Hendes undervisning var klar og levende, og på flere måder brød hun nye veje – i sprog ved at lære eleverne selv at tale de fremmede sprog, i geografi ved at indføre erhvervsgeografi. Efter norsk mønster tog skolen som den første i Danmark skolekøkkenundervisning op som et fast led i skoleplanen (1898). Da den danske pigeskoleorganisation dannedes 1893, blev hun dens formand (til 1911) og arbejdede som sådan især for at forbedre kårene for pigeskolernes lærere og for at fremme det nordiske samvirke bl.a. ved udveksling af lærere. 1912 overlod hun ledelsen af skolen, der da havde over 300 elever, til sin søsterdatter Margrethe Hoffmann. 1920 overtog staten skolen under navn af Skt. Knuds gymnasium.

Familie

Forældre: snedkermester, senere symaskinehandler Matthias Martin Friedrich W. (1806-82) og Louise Charlotte Volkens (1812-1902). Ugift.

Udnævnelser

F.M.1. 1903.

Ikonografi

Mal. af Ingeborg Andreasen-Lindborg, 1906 (Skt. Knuds gymnasium, Odense).

Bibliografi

L. W.: Minder fra et langt liv, udg. Vincens Strøm, 1925 (erindr.). – Th. Lang i Bog og nål X, 1903 117-28 og XXXII, 1925 58f. Katrine Lohse sst. 88-91 (optr. fra Fyns venstrebl. 1.4. s.å.). Sophie Breum i Berl. tid. 22.3.1914. Fyns stiftstid. 25.3. s.å. og 31.3.1925. Bodil Brahm Erlandsen sst. 27.5.1953. Politiken 25.3.1914. Fyns tid. s.d. og 1.4.1925. [Jens B] Thelflesen] sst. 1.1.1953.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig