Ludvig Conrad Neckelmann, 28.5.1784-17.5.1865, borgmester, historisk forfatter. Født i Ebeltoft, død i Randers, begravet sst. N. blev student 1800 fra Fredericia, juridisk kandidat 1804 og studerede derefter i Kiel. 1805 blev han auditør ved det slesvigske infanteriregiment. 1810 udnævntes han til byfoged i Randers samt herredsfoged i de dermed forenede jurisdiktioner, hvilket indtil 1814 var Hovlbjerg og Galten herreder og 1814-19 Nørhald og Støvring herreder. 1819 blev han tillige borgmester i Randers. Med stor iver kastede han sig over sit embedes mange forretninger og hans embedsvirksomhed og duelighed blev ofte hædrende omtalt såvel af kongen som af kancelliet. 1833 rettedes der fra en næringsdrivende i Randers beskyldninger mod N.s embedsførelse. En kommissionsdomstol blev nedsat og dens dom stadfæstet af højesteret 1838. Det fremgik af præmisserne at N. havde benyttet sin stilling som første medlem af magistraten til at skaffe sig økonomisk fordel, når næringsdrivende søgte borgerskab eller en håndværker gjorde et mesterstykke. Ved siden af de anordningsmæssige gebyrer modtog N. som oftest en privat dusør. Retten idømte N. en bøde på 1000 rdl., og kancelliet indstillede ham til afsked, men karakteristisk for Frederik VI's milde styre afskedigedes han både i nåde og med pension. Sit otium benyttede N. til at fortsætte et allerede påbegyndt historisk forfatterskab. 1830 skrev han en Kortfattet Udsigt over Randers Kjøbstad, og 1833 udsendte han en Randers Kjøbstæds hist.-topogr. Beskrivelse, hvoraf der kun udkom et enkelt hæfte på 86 sider og en kort afhandling om fiskeriet i Randers fjord. Året forud havde han for at ophjælpe byens næringsliv udsendt et noget fantastisk Forslag til Pramfart mellem Limfjorden og Gudenaa, og 1836 kom Om Kommunevæsenet i Danmark. På sine ældre dage beskæftigede han sig med det skandinaviske stamfolks urtid og oldtid og studerede navnlig folkesprog og stednavne, en del heraf udkom hæftevis 1861-64 under titlen Skandinaviske Blade. – Kancelliråd 1816. Justitsråd 1831.

Familie

Forældre: major, senere generalmajor Johan N. (1731-1810, gift 2. gang 1791 med Anna Catharina Thamsen, 1751-1820) og Frederikke Gabrielle v. Wedderkop (1747-89). Gift 1. gang 1.2.1811 i Nykøbing F. med Karen Helene Hincheldey, født 13.6.1790 i Nykøbing F., død 14. 12.1826 i Randers, d. af kaptajn, senere major Edvard H. (1763-1819, gift 2. gang 1804 med Edle Margrethe Bentzen, 1781-1851) og Anna Helene Hincheldey (1762-1804). Gift 2. gang 3.11.1830 i Randers med Helene Laurentzia Marquardt, født 9.12.1788 i Nykøbing F., død 14.4.1866 i Viborg, d. af distriktskirurg Johan August M. (1744-1808) og Karen Rebecca Elisabeth Hincheldey (1761-1831).

Ikonografi

Mal. 1824 (Randers rådhus) og mal. af Just Holm, 1854.

Bibliografi

Edv. Neckelmann: Familien Neckelmanns slægtsbog, udg. Hector Boeck, 1936 88-92. J. P. Trap: Fra fire kongers tid I, 1966. – Papirer i Kgl.bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig