M.C. Holst

Artikelstart

M.C. Holst, Malthe Conrad Holst, 24.1.1875-20.11.1951, civilingeniør, fedtstofkemiker. Født i Århus (Frue), død sst. (Skt. Pauls), begravet Vrejlevkloster kgd. i Vrå, Hjørring amt. H. tog polyteknisk adgangseksamen 1891, blev 1896 cand. polyt. (K) og ansattes 11.5. s.å. som kemiker ved Aarhus Oliefabrik. Samme efterår foretog han en lang studierejse til Tyskland og Frankrig for at studere materialprøveanstalternes kemiske undersøgelsesmetoder. Hans stilling, der mere og mere fik karakter af driftsleder, ændredes 1918 da fabrikken omdannedes til aktieselskab til underdirektør. 1926–36 var han direktør og teknisk leder af virksomheden. 1936– 51 var han rådgivende for direktionen, 1937–51 medlem af bestyrelsen. H. udviklede i sine yngre år betydningsfulde tekniske metoder til raffinering af plantefedtstoffer, især til brug for den stærkt voksende margarineindustri. Han var sjælen i fabrikkens modernisering og senere udvidelser med ekstraktions- og hærdningsanlæg, og han planlagde selskabets fabriksbyggeri i Rusland, Tyskland og England. For sin tekniske indsats der hvilede på et strengt videnskabeligt grundlag hædredes han 1929 ved Polyteknisk læreanstalts 100 års jubilæum med graden dr. techn. h. c. 1919–35 var H. censor i organisk kemi ved Polyteknisk læreanstalt, 1937 optoges han i Akademiet for de tekniske videnskaber. Han havde desuden adskillige bestyrelseshverv. H. var en flittig mand der stillede store krav til sig selv og andre, og arbejdet og fabrikken som han tjente i 55 år var hans et og alt. Men samtidig følte han sig stærkt knyttet til sin fødeby hvor han bortset fra studieårene levede og virkede hele sit liv. Han var medstifter af Jysk forening for naturvidenskab og medlem af bestyrelsen 1904–38, endvidere medlem af bestyrelsen for Universitetssamvirket i Århus fra 1919 og for Naturhistorisk museum i Århus fra 1921. Han bidrog herved betydeligt til Århus' udvikling til universitetsby. Han udvirkede at hans fødehjem, den gamle købmandsgård, blev genopført i "Den gamle By". Han iværksatte boligbyggeri for fabrikkens arbejdere (derfor opkaldtes M. C. Holsts vej i Højbjerg efter ham), og han skænkede firmaets funktionærer et sommerhusområde på Vejlby Fed.

Familie

Forældre: købmand, grosserer Sigfred Marinus H. (1837–1905, gift 2. gang 1881 med Selma Eleonora Møller, 1859–87, gift 3. gang 1893 med Hansine Marie Jensen, 1859–1925) og Julie Moritzia Tramm (1851–76). Gift 27.12.1902 i Ordrup med Tora Frederiksen, født 27.1.1877 i Ordrup, død 28.10.1944 i Århus, d. af skolebestyrer, senere tit. professor H. C. F. (1840–1921) og Fanny F. E.Hansen (1843–1909).

Udnævnelser

R. 1931. DM. 1943.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Univ.s årbog 1895–96 266. Beretn. om det nord. ingeniørmøde i Kbh. 1929, red. Povl Vinding, 1930 = Ingeniørvidenskabelige skr. B, nr. 2 132. E. W. Andersen i Ingeniøren, 1952 127. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig