M.P. Allerup

M.P. Allerup, Mathias Peter Allerup, 23.11.1799-17.11.1858, jernstøber, maskinfabrikant. Født i Kbh. (Holmens), død på en rejse i Korsør, begravet i Odense. A. stod i lære hos snedkermester Velschou i Kbh. og blev senere modelsnedker hos jernstøber Henrik Meldahl på Vesterbro. Vokset op i et fattigt hjem og fra barndommen vænnet til nøjsomhed nåede han tidligt trods beskedne indtægter at få sammensparet en lille kapital, og med denne i ryggen udvandrede han til Fyn og begyndte som selvstændig erhvervsdrivende. Med kgl. privilegium af 11.6.1836 grundlagde han, dels ved egne midler, dels ved støtte fra nogle fynske godsejere og et rentefrit lån fra Det patriotiske selskab, et jernstøberi i Odense. Jernstøberiet der var det første på Fyn og det tredje i Danmark uden for Kbh. begyndte i en lille bindingsværksrønne, men tog hurtigt et betydeligt opsving, idet A. med et for den tids provinsfabrikanter usædvanligt fremsyn ledede og udbyggede det med de nyeste tekniske hjælpemidler. A. lagde hovedvægten på fremstilling af agerdyrkningsredskaber, og en begyndende udvikling mod intensivere landbrug skænkede ham det øgede afsætningsmarked som betingede hans virksomheds vækst og dens omlægning fra småfabrikation til storindustri. Men i øvrigt var jernstøberiets produktion meget alsidig og varierede fra dampmaskiner, dampkedler og teglværksmaskiner til kakkelovne og kirkeklokker. Nævnes bør også at A. 1844 byggede Frederiksbroen i Odense der var den første jernbro i Danmark. Fra 1841 var A. endvidere medinteressent i Nyborg Jernstøberi. 1846–56 var han medlem af borgerrepræsentationen samt i nogle år formand for Fyens Stifts patriotiske Selskab. Hans omfattende og banebrydende virksomhed skaffede ham eftermælet "den fynske industris fader". Jernstøberiet fortsattes af hans tre sønner til 1894 da det overgik på andre hænder for senere at omdannes til et aktieselskab.

Familie

Forældre: vinhandler Johan Gottlieb Meyer A. (1773–1806) og Karen Marie Krollerup (født 1777). Gift 7.5.1824 i Kbh. (Trin.) med Else Christine Friederichsdatter Seier, kaldet Gjødt, født 28.7.1796 i Slagelse, død 31.5.1881 i Odense, d. af skomager Svend Friederich Kiøbenhavner og Anne Marie Holm (gift 1. gang med garvermester Johan Christian Seier, gift 2. gang med garvermester Johan Henrik Gjødt, ca. 1767–1826).

Ikonografi

Akvarel. Afbildet på Aug. F. Behrends mal. af de svenske troppers modtagelse på torvet i Odense 1848. Litografi 1854, efter tegn. af Ed. Hansen. Træsnit 1874.

Bibliografi

Jul. Hellmann i Quartalsberetninger fra industriforeningen i Kbh., 1858 207–08. De danske byerhverv i tekst og billeder, øerne, 1904–10 139–40. N. Beck: Fyens stifts patriotiske selskab gennem hundrede år 1810–1910, 1910. F. Casse: En gammel ingeniørs erindringer, 1913 56–63. H. St. Holbeck: M. P. Allerups efterfølgere A/S 1836–1936, 1936 10–17.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig