M.P. Blem, Marcus Peter Blem, 8.3.1848-18.12.1915, politiker, kreditforeningsdirektør. Født på Værmelandsgården ved Åkirkeby, død i Hellerup, begravet i Nylars. B. voksede op i et velstående bornholmsk gårdmandshjem og prægedes fra barndommen i venstrepolitisk og grundtvigsk retning. 1865–66 var han elev på Hindholm og 1870–71 på Bornholms højskole. 1873 købte han Engegård i Nylars sogn, og B.s imponerende arbejdskraft og administrative evner blev hurtigt taget i brug i det sognekommunale arbejde og inden for landbrugets foreningsliv. Allerede 1873 blev han taksationsmand for Østifternes kreditforening, og han blev et i videre kredse kendt navn da han 1888 på de bornholmske interessenters vegne foreslog en konvertering af foreningens kasseobligationer. Da forslaget afvistes mobiliserede han ca. 1000 bornholmere til på to lejede dampskibe at drage til Kbh. for at stemme forslaget igennem på generalforsamlingen. To gange gange måtte denne aktion gentages før B.s forslag sejrede, og en konvertering fra 4 til 3Vi pet. blev gennemført. 1881 var B. blevet indvalgt i folketinget som repræsentant for Rønnekredsen som han repræsenterede til 1909. Han fulgte først C. Berg, dernæst Frede Bojsen, stemte dog mod forliget 1894 og indmeldtes i venstrereformpartiet. Hans indsats lå væsentligst i udvalgene hvor hans flid og saglige indsigt blev taget i anvendelse. Større politisk indflydelse, undtagen på bornholmske særspørgsmål, opnåede han ikke. B.s indsats kom til at ligge på det organisationsmæssige område, særlig inden for andelsbevægelsen og kreditforeningsarbejdet. Han var medstifter af Bornholms andelssvineslagteri og dettes formand 1896–1908. Fra 1898 var han formand for De samvirkende danske andelssvineslagterier og fra 1899 formand for Andelsudvalget som han bl.a. repræsenterede på ICAs kongres i Paris år 1900. Indtil sin fratræden 1908 stod han således som den formelle leder af samarbejdet mellem dansk landbrugs andelsbevægelse. Det blev dog arbejdet i Østifternes kreditforening B. efterhånden koncentrede sig om, og her var han 1890 blevet repræsentantskabsmedlem, senere medlem af dettes stående udvalg og 1907 en af foreningens direktører. Det betød at han i de følgende år afviklede sine øvrige organisatoriske tillidshverv, bl.a. næstformandsposten i repræsentantskabet for Landbygningernes brandforsikring som han havde beklædt siden 1890 og trådte ud af aktiv politik ligesom han gik ud af Bornholms amtsråd hvor han var blevet indvalgt 1900. B. kom til at præge arbejdet inden for ledelsen af kreditforeningen i årene til sin død, men hans kolossale arbejdsbyrde gennem allerede en lang årrække have gjort at han ved udnævnelsen til direktør havde passeret middagshøjden. I sine velmagtsdage var hans flid og arbejdsevne legendarisk og hans saglige indsigt i landbrugsforhold omfattende. B. var en administrativ begavelse der med virtuositet tumlede med statistik og talmateriale, havde sprognemme hvad der lettede hans repræsentative opgaver, og evne til hurtigt at sætte sig ind i komplicerede sagforhold. Han talte flydende, noget ensformigt og kunne derfor trætte sine tilhørere. B. repræsenterer som J. P. Dalsgaard og Jens Jensen-Sønderup gårdejeren der via højskole og organisationsarbejde kombineret med politisk virksomhed skoles til topadministrator. – R. 1901. DM 1908.

Familie

Forældre: gårdejer Jørgen Peter B. (1818–99) og Ane Margrethe Rasmussen (1821–1900). -27.3.1874 i Åkirkeby med Julie Cathrine Christine Larsen, født 27.12.1851 på Egeskovgård, Åker sg., død 27.11.1930 i Hellerup, d. af gårdejer Lars L. (1821–78) og Bodil Kirstine Marie Hansen (1810–68).

Ikonografi

Mindesmærke ved Nylars k. med relief efter posthum buste af Rs. Andersen (i Rønne mus.) 1917. Træsnit 1887 og af Waldor 1889. Mal. af Albert Larsen 1914. Foto.

Bibliografi

P. Blem: Stamtvl. over familien Blem, 1921 34–39. H. Wulff: Den da. rigsdag, 1882. N. Bransager og P. Rosenkrantz: Den da. regering og rigsdag, 1901–03. Ugeskr. for landmænd 23.12.1915. Finanstid., 1915. Andelsbladet, 1915 1133f. Tidsskr. for landøkonomi 1916. Østifternes kreditforen. 1901–31, 1931 185–92. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig