M. Pedersen, Martin Pedersen, 11.11.1860-6.6.1939, landmand. Født i Rakkeby, død i Hjørring, begravet sst. P. kom som dreng ud at tjene, blev soldat og fortsatte militærtjenesten som sergent, kom på officersskolen, blev sekondløjtnant 1887 og premierløjtnant 1892, kaptajn af reserven 1908-12. 1902 købte han Ebbestrupgård på knap 90 ha i Ødum ved Randers som han drev som et mønsterlandbrug, indtil han 1913 flyttede til Hadsten hvor han 1913-22 var formand for Hadsten og omegns landboforening. Han ledede foreningsarbejdet med stor energi og foretagsomhed og blev ved sin fratræden foreningens æresmedlem. 1928 flyttede han til Hjørring, og hans virksomhed for landbruget her anerkendtes ved hans udnævnelse til æresmedlem for Hjørring amts landøkonomiske selskab. Som landmand kastede kaptajn P., som han altid kaldtes, sig med utrættelig ihærdighed ind i oplysningsarbejdet. Han udfoldede en stor foredrags- og skribentvirksomhed der navnlig tog sigte på at sprede oplysning om landbrugets driftsøkonomi og vække interessen for rationel driftsøkonomisk undersøgelse og planlægning. 1916 udgav han Landbrugets Rentabilitet, et større værk hvori han på grundlag navnlig af egne regnskabsresultater med et stort talmateriale søgte at give indgående belysning af landbrugets omsætning og økonomi; det var et pionerarbejde og vakte stor opmærksomhed. Samtidig begyndte han det arbejde for regnskabsføringens udbredelse hvortil hans navn især er knyttet. Han ønskede at lære de enkelte landmænd selv at føre deres regnskab, og med henblik herpå udgav han fra 1917 en række regnskabsbøger der var simple i deres grundform, men som dog kunne give plads til at medtage en del driftsmæssige oplysninger. Bøgerne fik stor udbredelse og kom i mange oplag, Lærebog i Landbrugets Regnskabsføring for Begyndere med 8. opl. 1928. De forskellige regnskabsbøger for større og mindre gårde udkom ligeledes i gentagne udgaver. P. forstod at sætte system i arbejdet for at få landmændene i tale. Alene i femåret 1917-22 uddannede han ca. 1500 folkeskolelærere til instruktører som i samme tidsrum gennem kursus over hele landet lærte systemet videre til ca. 40 000 landmænd. Trods den storslåede indsats lykkedes det ikke at føre planen til sejr. Som årene gik holdt de mange elever ikke fast ved arbejdet, og da P. blev ældre viste det sig at uden hans ansporende personlige ledelse gik det ikke. Udviklingen fulgte nu et andet spor, og regnskabskonsulenterne overtog arbejdet. Endnu under landbrugskrisen udsendte P. et interessant bidrag til belysning af landbrugets økonomiske problemer, Genrejsning af Landbrugets Rentabilitet paa ny Basis, 1934.

Familie

Forældre: husmand Peter Christian P. og Sidsel Marie Nielsen. Gift 11.5.1892 med Helvig Marie Nielsen, født 3.9.1864 i Smidstrup, Sejlstrup sg., død 31.3.1958 i Hjørring, d. af gårdejer Niels Larsen og Ane Jensdatter.

Udnævnelser

R. 1917. DM. 1931.

Bibliografi

Dansk landbrug LVIII, 1939 339. Jydsk landbrug XXI, s.å. 467f. Ugeskr. for landmænd LXXXIV, s.å. 375. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig