Marius Damm, Marius Fritz Anton Damm, 29.8.1861-10.6.1922, forstander for GI. Bakkehus. Født i Gerlev, Sorø amt, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). Udmiddelbart efter sin dimission fra Jonstrup seminarium 1882 ansattes D. som lærer ved Det kgl. døvstummeinstitut i Fredericia hvor han virkede indtil han 1886 fik ansættelse ved Kbh.s offentlige skolevæsen. Kun halvandet år efter fik han embede ved åndssvageanstalten på GI. Bakkehus, til 1915 som andenlærer og inspektør og derefter til sin død som forstander. - Allerede medens D. var lærer ved døvstummeinstituttet i Fredericia fremhævedes hans dygtighed som lærer i artikulation, og hans særlige evner på dette område fik betydning på GI. Bakkehus ikke mindst da institutionen i de nærmeste år efter hans ansættelse gennemgik en udvikling der afsluttedes med oprettelsen af anstalten på Ebberødgård hvorved GI. Bakkehus blev et rent skolehjem med op imod 200 elever. D. fik her på dansk-undervisningens og artikulationens område en ledende stilling hvor han kunne anvende sin erfaring og sit initiativ til gavn for skolen og til vejledning ikke alene for de lærerinder på skolehjemmet hvem den specielle artikulations-undervisning var betroet, men også for de mange lærere fra normalskolerne der interesserede sig for talelidende børn og søgte råd og instruktion hos ham. - Skønt D. for længst havde forladt skolen for døvstumme, bevarede han dog sin interesse for denne side af specialundervisningen. Han var medlem af bestyrelsen for de døvstummes kirke og af bestyrelsen for Foreningen til gavn for døvstumme oplærte efter talemetoden. Hans interesser strakte sig ud over Abnormskolens grænser, og han havde i en årrække sæde i Pædagogisk selskabs repræsentantskab. - I "Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet" har D. skrevet værdifulde artikler, således Centrale Talelidelser, særlig infantil Orddøvhed i Aandssvageanstalten (1899), og i "Vor Ungdom" Forstyrrelser i Talens Funktioner (1906). Megen betydning for undervisningen på GI. Bakkehus fik hans ABC for svagtbegavede Børn 1891 som han 1902 omarbejdede til en begynderbog for normalskolen ABC og Læsebog med tegninger af Oscar Matthiesen (7. udg. 1920).

Familie

Forældre: lærer, cand. phil. Jes Hansen D. (1802-77) og Engeline Schrøder (1820-95). Gift 23.8.1887 i Horsens med Helga Bech, født 3.9.1861 i Horsens, død 14.6.1925 i Fredericia, d. af skibsmægler Wilhelm Christian B. (1832-99) og Ane Marie Rommel (1835-1904).

Udnævnelser

R. 1917.

Bibliografi

E. V Rolsted i Nyt tidsskr. for abnormvæsenet, 1922 105-13. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig