Mary B. Westenholz, Mary Bess Westenholz, 13.8.1857-18.5.1947, frikirkelig agitator og organisator. Født på Mattrup, Tyrsting sg., Århus amt, død på Folehavegård, urne på Hørsholm kgd. Under påvirkning af sin mor blev W. som ganske ung tilhænger af unitarismen og var 1900 medstifter af Det fri kirkesamfund. Overbevist om at det enkelte menneskes og et folks frelse er afhængig af redelighed i gudsforholdet kæmpede hun for en kirkereform der kunne fremme personlig redelighed i det religiøse liv. Med aldrig svigtende energi gik hun ind i et mangeårigt kirkepolitisk agitations- og organisationsarbejde. Hun sad i ledelsen for Det fri kirkesamfund 1900-25, redigerede samfundets blad Protestantisk Tidende 1905-19 og var medlem af eksekutivudvalget for International Congress of Free Christians and other Religious Liberals. Hendes arbejde for unitarismen medførte at sognerådet i Hørsholm kommune hvor hun var bosiddende anså hende for udtrådt af folkekirken og pålagde hende at yde et årligt bidrag til folkeskolen efter da gældende regler for personer uden for folkekirken. W. nægtede at betale og førte sagen frem til højesteret der efter indhentet udtalelse fra landets biskopper i sin dom 25.6.1908 fastslog at der på afgørende punkter var sådan modstrid mellem unitarismens og folkekirkens lære at W. var forpligtet til at betale det krævede beløb og således var stillet uden for folkekirken. W. var som sin bror Aage W. stærkt forsvarsinteresseret. I harme dels over de langvarige forhandlinger om forsvarsordningen af 1909, dels over Albertiaffæren og behandlingen af den, skaffede hun sig 19.8.1909 adgang til folketingssalen hvor formanden just havde meddelt at ministeriet N. Neergaard var afløst af ministeriet Holstein-Ledreborg der med J. C. Christensen som forsvarsminister skulle gennemføre det opnåede forlig om forsvaret. Hun greb formandens klokke, ringede kraftigt med den og sagde idet hun pegede over mod ministerbænkene: "Inden I begynder jert Arbejde, skal I vide, at der i denne Sal sidder en Mand, som har bragt Skændsel over Danmark". Hun fortsatte: "Her sidder I danske Mænd og sjakrer i Magtbrynde og Egennytte om Landets Ve og Vel, men det skal siges fra denne Talerstol, at Danmarks Kvinder foragter jer og brændemærker jer som en Hob fædrelandsløse Lejesvende, der forraader Danmarks Ære". (Referat i Berlingske Tidende. Talen er ikke refereret i Rigsdagstidende). For sin demonstration hædredes W. med et kvindetog. Ud over artikler og debatindlæg i presse og tidsskrifter skrev W. under pseudonymet Bertil Wrads bogen Fra mit Pulterkammer, 1895.

Familie

Forældre: etatsråd, godsejer Regnar W. (1815-66) og Mary Lucinde Hansen (1832-1915). Ugift. – Søster til R. A. W. og Aage W.

Ikonografi

Tegn. af Gerda Ploug Sarp, 1937. Foto.

Bibliografi

M. B. W. i Blixeniana, 1979 71-219 (om slægten). Hans Andersen sst. 59-70. Berl. aften 25.6.1908, Berl. tid. 20.8.1909 og Berl. aften 9.8.1937 (interview). Politiken 20.8.-23.8.1909. København 20.8.-22.8.s.å. Magdalene Lauridsen i Sorø amtstid. 21.8.s.å. Kristeligt dagbl. 23.8. og 25.8.s.å.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig