Matthias Vilhelm Huitfeldt

Matthias Vilhelm Huitfeldt, 8.7.1725-25.9.1803, stiftamtmand. Født i Kristiania, død på Clausholm, begravet i Voldum k. H. var fra begyndelsen bestemt til den militære løbebane, idet han 1740 blev lieutenant reforme ved 3. trondheimske nationale infanteriregiment, 1743 kornet i livgarden, 1746 kar. og 1748 virkelig løjtnant. 1750 udnævntes han til major ved 4. søndenfjeldske nationale dragonregiment, blev 1752 titulær generaladjudant hos kongen, 1753 premiermajor, afskedigedes af hæren 1754 og blev 1755 kar. oberstløjtnant af kavaleriet. 1762 blev han udnævnt til amtmand over Hald amt og stiftamtmand over Viborg stift, idet han samtidig en kort periode af 1773 fungerede som amtmand over Skivehus amt. 1775 tog han sin afsked. 1757 købte han Clausholm med underliggende Skanderborg og Sophie-Amaliegård, solgte dem 1800 til svigersønnen og oprettede s.å. et pengefideikommis for sin slægt der 1843 gik over til sidelinjen Moltke-H. H. omfattede sin ejendom og dens bønder med stor interesse.

Familie

Forældre: generalmajor, senere general Hartvig H. (1677–1748) og Karen Werenschiold (1697–1778). Gift 1. gang 22.9.1752 på Fredensborg (Slotsk.) med Sophie Hedevig v. Linstow, født 7.10.1731 på Vemmetofte, død 31.5.1753 på Hafslund, Norge, d. af hofjunker, senere amtmand, hofmester, gehejmekonferensråd Eggert Christopher v. L. (1695–1774) og Margrethe Giedde Vind (1707–74). Gift 2. gang 5.6.1756 på Bramslykke med Charlotte Emerentia Raben, født 21.9.1731 i Kbh. (Slotsk.), død 26.4.1798 på Clausholm, d. af stiftamtmand Frederik R. (1693–1773) og Birthe v. Plessen (1707–86).

Udnævnelser

Gehejmeråd 1768. Gehejmekonferensråd 1779. – Hv. R. 1764.

Ikonografi

Maleri af J. Thrane (Clausholm).

Bibliografi

H.J. Huitfeldt-Kaas i Pers.hist.t. 3.r.II, 1893 21 If. T. O. Gram sst. 8.r.I, 1922 58. Danske herregårde ved 1920, udg. L. Bobé m.fl. III, 1923 32f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig