Melchior Martzan, d. 27.7.1654, bogtrykker, avisudgiver, født i Tyskland. Død i Kbh. (Frue k.). M. var bogtrykker i Kbh. hvor han synes at have været i virksomhed fra ca. 1626. Da universitetets bogtrykker Salomon Sartor ikke kunne overkomme alt det arbejde som påhvilede ham oprettedes 1631 stillingen som 2. bogtrykker ved universitetet, og til at beklæde den valgtes M. Han fik overdraget det hæderfulde hverv at trykke Christian IVs store folio-bibel som udkom 1633; enkelte afsnit i denne bog er dog trykt af Sartor. 1634 fik M. sammen med boghandleren Joachim Moltke privilegium på at trykke og forhandle "de ugentlige Aviser paa Dansk og Tysk" og blev derved indehaver af det første danske avisprivilegium. Af M.s aviser, der nærmest må betragtes som tidsbundne flyveblade, er kun enkelte rester bevaret. Efter Sartors død blev han universitetets I. bogtrykker hvilket gav anledning til en betydelig udvidelse af hans virksomhed, en tid havde han således filial i Kristiania. Han var Danmarks første "kongelige bogtrykker" hvilket vistnok vil sige at han havde privilegium på at fremstille kancelliets officielle tryksager. Han trykte 1647 i forening med den nye 2. universitetsbogtrykker Melchior Winckler kvart-udgaven af Christian IVs bibel, og adskillige andre store arbejder er udgået fra hans trykkeri, deriblandt Simon Paullis smukke Flora Danica, 1648 og flere af Ole Worms arkæologiske skrifter. Foruden som bogtrykker virkede M. også som boghandler og havde i en årrække boglade i et af Frue Kirkes kapeller; han var kommissionær for forskellige hollandske bogtrykkere og trykte deres kataloger. Efter hans død førtes trykkeriet et par år videre af hans enke og blev derpå nedlagt hvorefter universitetet, som havde pant i det, overtog materiellet.

Familie

gift 1. gang med Sidsel (Cecilie) (gift 1. gang med bogbinder Gabriel Sax). Gift 2. gang 13.4.1651 i Kbh. (Frue) med Cathrine Grefkens, død 1667 (gift 1. gang med bogtrykker Salomon Sartor, død ca. 1644, gift 2. gang med bogtrykker Melchior Winckler).

Bibliografi

Kirkehist. saml. 2.r.VI, 1872-73 436-46 448-51. - P. Stolpe: Dagspressen i Danm. I, 1878 (fot. optr. 1977) 126-56. M. Haugsted i Fund og forskn. II, 1955 51-53.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig