Mogens Ørsnes, 7.3.1925-24.9.1994, arkæolog, overinspektør. Født i Charlottenlund (Ordrup). Ø. tog 1943 matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen fra Ordrup gymnasium og blev 1952 mag.art. i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie fra Kbh.s univ. 1966 blev han dr.phil. sst. på disputatsen Form og stil i Sydskandinaviens yngre germanske jernalder. I studietiden var Ø. 1944-52 periodisk beskæftiget ved Nationalmuseets 1. afdeling og sammen med studiekammeraten Olfert Voss deltog han i udgravningen af en fornem dobbeltgrav fra ældre romersk jernalder i Dollerup vest for Kolding (Der Dollerupfund, Acta Archaeologica XVIII, 1948 og En jysk Høvdingegrav fra Jernalderen, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1948) med bl.a. to forgyldte sølvkar af provinsialromersk proveniens. Efter konferensen blev Ø. 1952 inspektøraspirant ved Nationalmuseets 1. afdeling, 1952-54 aftjente han sin militære værnepligt, og 1955 fastansattes han som museumsinspektør II. I disse år forestod Ø. flere større udgravninger, bl.a. af en gravplads ved Kyndby ved Isefjorden fra yngre germansk jernalder og af et bronzedepot-fund ved Borbjerg i nærheden af Holstebro fra yngre bronzealder samt af det store krigsbytteofferfund i Ejsbøl mose vest for Haderslev i årene 1955-65. Sideløbende med den praktiske museums- og udgravervirksomhed arbejdede Ø. minutiøst med sin vægtige disputats om de stilistiske strømninger i de to relativt fundfattige århundreder umiddelbart forud for vikingetiden, og 1963 ansattes han som universitetsadjunkt ved forhistorisk-arkæologisk institut under Kbh.s univ. 1965 blev han amanuensis og 1969 docent. Efter Hans Norling-Christensens tidlige død 1970 vendte han tilbage til museet som leder og overinspektør ved 1. afdeling. Ø. var leder af Danmarks oldtid indtil 1985. Her kom hans rige administrative og organisatoriske evner rigtigt til udfoldelse. Han deltog aktivt i udvalgsarbejdet forud for Nationalmuseets omstrukturering 1975, og i slutningen af 1970erne indledtes nyopstillingen af oldtidsafdelingens permanente samlinger.

Ø. var 1975-76 medlem af museets direktion. 1952-72 var han medlem af folkeuniversitetets programudvalg, 1961-70 bestyrelsesmedlem i Oldskriftselskabet, fra 1969 i Dansk selskab for oldtids- og middelalderforskning, formand 1971-73, fra 1970 i Dansk kulturhistorisk museumsforening, formand 1972-74, medlem af statens lokalmuseumstilsyn 1970-76, derpå af statens museumsnævn og fortidsminderådet. Fra 1970 korresponderende medlem af Römischger-manische Kommission, fra 1971 af Conseil permanent de l'union des sciences préhistorique et protohistorique og fra 1974 af Nordiska rådet för antropologisk forskning. Derudover var Ø. medlem af diverse udvalg og sidder i bestyrelsen for Zincks legat, C. J. Thomsens fond og Aage Rothenborgs legat. Ø. har deltaget i udgravninger både i Danmark (fra 1946) og udlandet: Gotland 1946-48 samt Bahrain og Abu Dhabi 1959. Til hans øvrige litterære produktion hører bl.a. Borbjergfundet (Årbøger ... 1959), The Weapon Find in Ejsbøl Mose at Haderslev (Acta Archaeologica XXXIV, 1963), forord til Conrad Engelhardts Sønderjyske og fynske mosefund, I, II og III, 1969-70, afsnittet Danefæ og fire danefæartikler i bogen Danefæ, 1980 samt bidrag om danefælovgivning og udgravningsberetninger i Arkæologisk felthåndbog, 1981. Sammen med Svend Erik Albrethsen skrev han Arkæologisk undersøgelsesvirksomhed i Danmark (Nordens museer 1976-78, 1979). Af publikationen om Ejsbøl mosefund nåede Ø. at få skrevet katalogdelen, 1988.

Familie

F: prokurist Carl Rasmus Christensen (1878-1955) og lærer Karen Augusta Ørsnes (1891-1977). Gift 19.4.1963 på Frbg. (b.v.) med konservator Dorthea Kirstine Hansen, født 2.6.1928 i Lejrskov, død 30.3.1977 i Rødovre, d. af gårdejer, fabrikant Carl Kristian H. (1885-1960) og Anna Kirstine Lygum (1888-1975).

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1966 176f. – Erik Kjersgaard i Politiken 2.6.s.å. Kristeligt dagbl. 27.12.1973.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig