Mogens Pedersen, ca. 1585-jan 1623(?), komponist. P.s fødested og fødselsår er ubekendte, men da han 1599 endnu som læredreng var med den daværende kgl. organist Melchior Borchgrevink i Venezia, og da han efter 1600 at være vendt tilbage til Kbh. fortsatte sin læretid og først 1603 fik fast ansættelse ved Christian IVs hof er det rimeligt at antage at han er født omkring 1585. 1605 sendtes han atter på kgl. bekostning til Venezia hvor han indtil 1609 studerede hos tidens store lærer, den vidtberømte komponist Giovanni Gabrieli (organist ved Marcuskirken, død 1612), idet han dog 1608 var immatrikuleret i Siena. Fraset et studieophold i England 1611-14 forblev han nu ved hoffet i Kbh. og forfremmedes 1618 til kgl. vicekapelmester. Fra febr. 1623 mangler hans navn i kantoriets regnskaber, hans hustru fik endnu i denne måned udbetalt kostpenge til de lærlinge han havde i huset, og i april s.å. ansattes Hans Nielsen som underkapelmester. Det er derfor sandsynligt at P. er død jan. 1623.

Fra P.s hånd kendes to større værker: Den 1ste Bog femstemmige italienske Madrigaler, trykt 1608 hos verdensforlaget Gardano i Venezia, og en samling kirkelig kormusik Pratum spirituale (H. Waldkirch, Kbh. 1620). Madrigalerne, 21 i tallet, danner en art svendestykke hvormed P. over for sin kongelige mæcen (hvem samlingen er tilegnet) aflægger bevis for vel udnyttet studietid. Det er teknisk glatte og velformede stykker, dygtigt arbejde, til tider meget friskt og fængslende i udtrykket. Stilen er den da gængse italienske, men selvstændige træk mangler dog ikke. Hertil kommer ti i 1950 opdukkede madrigaler fra en anden, nu tabt samling 1611 der er bevaret i afskrift sammen med mere end 700 andre italienske madrigaler af englænderen Francis Tregian som ellers især er kendt for sin afskrift af størstedelen af al nu eksisterende virginalmusik, Fitzwilliam virginal book. Som katolsk gejstlig blev Tregian ligesom andre medlemmer af familien fængslet, og fra 1609 til hans død 1619 foretog han sine afskrifter af omkring 2000 kompositioner. Endelig findes af P. to trestemmige madrigaletter i Hans Brachrogges Madrigaletti, 1620. P.s Pratum spirituale er det ældste bevarede større musikværk af en dansk komponist til danske ord. Det danner sammen med Hans Thomesens salmebog (1569) og Niels Jespersens Graduale (1573) tredie og sidste hovedled i den række liturgiske bøger hvorved den ældre lutherdom her i landet tog musikalsk form. Mens de ældre samlinger kun er forsynede med enstemmig musik, supplerer Pratum spirituale det derigennem givne melodimateriale med femstemmige korudsættelser, bestemte til at udføres ved gudstjenester hvor hofkantoriet eller købstædernes peblingekor stod til rådighed. Foruden 31 bearbejdelser af kendte koralmelodier indeholder Pratum spirituale tillige en række frie kompositioner af P., således tre meget smukke, dybsindige latinske motetter og et interessant messefragment. P. må anerkendes som en af de få betydelige danske komponister i tiden før Diderik Buxtehude. Hans musik har kanter og en ejendommelig havsalt friskhed der virker personlig. Det må derfor meget beklages at såvel han selv som den formation han tilhørte (den danske musik-renæssance under Christian IVs auspicier) på grund af ydre forhold aldrig nåede til fuld udfoldelse.

Familie

gift Karine Ernstdatter

Bibliografi

Dania sonans I, udg. Kn. Jeppesen, 1933 (Pratum spirituale og madrigaler); III, udg. J. P. Jacobsen, 1967 (madrigaler); også udg. i Folke- og skolemusik I, 5, 1934-35 og XVI, 2, 1965. – Thomas Laub: Om kirkesangen, 1887 71-74. Samme: Musik og kirke, 1920 82. Angul Hammerich: Musiken ved Chr. IVs hof, 1892. Samme: Dansk musikhist. indtil ca. 1700, 1921. B. Schofield og Th. Dart i Music and letters XXXII, London 1951 205-16. Elizabeth Cole sst. XXXIII, 1952 28-32 (jfr. sst. 192). J. P. Jacobsen i Dansk kirkesangs årsskr. 1961-62 106-17. John Bergsagel sst. VII 1973-76, 1976 9-20.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig