N.C. Rom, Niels Christian Rom, 4.8.1839-26.4.1919, forlagsboghandler. Født i Brøndbyøster, død på Frbg., begravet sst. R. tog skolelærereksamen 1857 og virkede 18 år som lærer i folkeskolen, sidst i Føvling ved Horsens. Han deltog i disse år i oplysningsarbejdet vedrørende praktisk landbrug, men hjertebarnet var og blev husflidssagen, dens værdi som karakterdannende fritidssyssel og som bevarer af nedarvede færdigheder. For den virkede han utrætteligt i tale og skrift. 1871 udgav han efter langvarig indsamling af materiale bogen Den danske Husflid, dens Betydning og Tilstand i Fortid og Nutid (2. opl. 1898), 1873 gav han stødet til oprettelsen af Dansk husflidsselskab, hvis formand han var fra 1899 til sin død, 1875 udkom hans hovedværk Haandgjerningsbog for Ungdommen (15. udg. 1935) der blev oversat til flere sprog. R. der selv med dygtighed dyrkede husflid havde gennemprøvet alle dens anvisninger. 1881 begyndte han udsendelsen af Dansk Husflidstidende, redigeret af ham selv. 1874 medvirkede han ved dannelsen af Danmarks lærerforening og blev medlem af dens bestyrelse, 1878–82 som formand. Det af samtiden højt vurderede ugeblad Husvennen, et billedblad for menigmand, udkom 1873–1901; de underholdende bidrag kom mest fra folkelige forfattere som C. A. Thyregod, Knud Skytte (Jakob Nielsen, 1830–1901), E. Henningsen m.fl. 1875 opgav R. lærergerningen og flyttede til Kbh. hvor han året efter grundlagde N. C. Roms Forlag, hvortil der knyttedes papir- og skolematerielhandel, senere bog- og stentrykkeri. På forlaget udkom en række læse- og lærebøger der fik stor udbredelse, nogle af dem under hans navn, men skrevet af andre. En populær forlagsartikel blev Folkets Almanak som han 1877 overtog fra et falleret forlag; som årligt oplag er tallet 80 000 ekspl. blevet nævnt. R.s forretningsmæssige virksomhed antog efterhånden så stort et omfang, at han 1899 blev medlem af Boghandlerforeningen i Kbh. men her gjorde han sig ikke stærkt gældende, og i det hele føltes han som noget af en fremmed fugl inden for bogbranchen; dens og hans syn på god forretningsskik harmonerede ikke altid. I husflidskredse betragtes han stadig som foregangsmand og igangsætter, og hans forlængst udsolgte håndgerningsbog efterspørges jævnligt antikvarisk.

Familie

Forældre: møllebygger, senere møller Herman R. (1814–85) og Christiane Mathilde Møller (1814–93). Gift 13.5.1860 i Bryrup med Ane Lovise Nicolaisen, født 26.10.1835 i Græshave, død 13.7.1928 på Frbg., d. af sadelmagermester Rasmus N. (ca. 1789–1842) og Anne Marie Kirstine Hein (1806–68, gift 2. gang 1842 med lærer Jørgen Munk, 1810–59).

Udnævnelser

R. 1879. DM. 1905.

Ikonografi

Træsnit af H. P. Hansen, 1882, efter foto. Mal. af Luplau Jans-sen, 1917. Medalje af Hans W. Larsen, 1919. Foto. – Monument på graven af A. Rosen.

Bibliografi

Husvennen VII, 1879–80 282f. Joakim Larsen: Danm.s lærerforen. og dens virksomhed 1874–99, 1899 4 18f. Lærerne og samf., red. Carl Poulsen og W. Th. Benthin I, 1913 220–23; IV, 1914 345f. Berl. tid. 28.4.1919. Hans Rasmussen i Folkeskolen, s.å. 222–24. Dansk boghandlertid. I. S.s.å. Dansk husflidstid., s.å. 31–35. A. Dolleris: Danm.s boghandlere IV, 1919 317f. Carl Larsen i Folkets almanak 1944 (upag.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig