Niels Friis, 22.6.1665-9.2.1699, greve, stiftbefalingsmand, diplomat. Død i Haag, begravet i Kbh. (Trin.). Efter sin fars død stod F. under formynderskab af moderen som 1683 måtte afhænde baroniet Frijsenvold til kronen for dennes fordringer på Mogens F. Næppe uden sammenhæng med hans ægteskab med den formående overjægermesters ældste datter som desuden bragte ham 20.000 rdl. i medgift udnævntes han marts 1688 til kammerherre og stiftbefalingsmand over Viborg stift, en stilling som han allerede april s.å. ombyttede med embedet som stiftbefalingsmand over Århus stift og amtmand over Århusgård og Stjernholm amter. Han ombyggede fra 1695 – ret sparsommeligt – Frijsenborgs 1600 opførte hovedbygning og erhvervede 1697 hovedgården Favr-skov som faderen havde tillagt en datter, og fik den indlemmet i grevskabet. 1697 udnævntes han til envoyé extraordinaire i Haag hvortil han afrejste juli 1698; under hans fraværelse bestyredes hans amter af Skanderborgamtmanden Joachim Schack og derpå af Dronningborgamt-manden Frederik Vind der blev hans efterfølger. Hans gesandtudnævnelse skyldtes sikkert protektion fra svigerfaderen og dennes klike (Th. B. v.'Jessen og Biermann-Ehrenschild); efter den svenske Kbh.-residents dom skal han have været lidet egnet til posten, og der var i alt fald intet i hans tidligere virksomhed som kvalificerede ham til den. Han døde imidlertid før han fik vist hvad han duede til.

Familie

Forældre: grev Mogens F. (1623-75) og Anne Marie v.Offenberg (ca. 1646-94). Gift 14.9. 1688 med Christine Sophie Reventlow, født 30.10. 1672 i Haderslev, død 27.6.1757 på Fyrendal (gift 2. gang 1700 med storkansler grev U. A. Holstein, 1664-1737), d. af overjægermester, senere storkansler grev Conrad R. (1644-1708) og Anna Margrethe Gabel (1651-78). – Far til Christian F. (1691-1763).

Udnævnelser

Hv.R. 1698.

Ikonografi

Buste ca.1693 (Frijsenborgs facade). Lille mal. formentlig af Wuchters (St.mus.) forestiller sandsynligvis F.

Bibliografi

Danm.s adels årbog III, 1886 146. Jørgen Bloch: Stiftamtmænd og amtmænd i kongeriget Danm., 1895.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig