Niels Gersdorff, Nicolai Gersdorff, 7.1.1688-17.12.1748, baron, stiftamtmand. Født på Hünern, død i Kbh., begravet i Holstebro k. G. var først og fremmest hofmand og deltog som overkæmmerer i kronprins Christians bryllupsrejse til Sachsen. Efter sin hjemkomst udnævntes han 1721 til amtmand over Husum amt og 1735 til stiftamtmand over Sjællands stift og amtmand over Københavns amt. Om hans embedsgerning foreligger der ikke mange vidnesbyrd; mest kendt blev han i anledning af en højesteretsdom som den enevældige konge 1740 lod kassere i sit statsråd, et ganske enestående tilfælde i den danske enevældes historie, og en begivenhed der vakte meget stærk opsigt i datiden. Sagen blev fremkaldt ved en klage fra en prokurator i Helsingør der mente sig forurettet af G. og følgelig anlagde erstatningssag. Højesteret anerkendte klagens rigtighed, men G. henvendte sig direkte til kongen idet han hævdede, at spørgsmålet lå uden for højesterets kompetence da det var et administrativt anliggende. Trods en meget indstændig advarsel fra justitiarius Didrik Sechmann fulgte kongen sin yndlings opfattelse af sagen og kendte dommen ugyldig. 1742 blev G. ordenssekretær. 1733 gav kongen ham løfte om baroniet Marselisborg når det hjemfaldt til kronen, hvilket først skete efter hans død. – En søn Nicolaus Maximilian Gersdorff, født 5.1.1725, død 26.9. 1802, var 1741 indskrevet ved universitetet i Leiden. 1743 blev han sekondløjtnant i infanteriet og deltog 1745 som volontær i den kejserlige hær i Bøhmen. 1752 blev han generaladjudant hos kongen, 1760 oberst, 1772 generalmajor, 1781 generalløjtnant. 1788 havde han kommandoen over fodfolket på Sjælland, 1789 blev han kommandant i Rendsborg og inspektør over fodfolket i hertugdømmerne, 1793 general og kommandant, 1795-1801 guvernør i Kbh. Han overtog baroniet Marselisborg 1800. Hv. R. 1774. Bl. R. 1801. – (N.G.) Kammerherre 1721. Gehejmeråd 17.31. Gehejmekonferensråd 1738.

Familie

Forældre: stiftamtmand Rudolph G. (1660-1729) og Judithe Eleonore v. Glaubitz (1653-1703). Gift 19.12.1721 med Louise v. Boineburg, født 14.1.1697, død 25.3.1765, d. af kejserlig generalmajor Herman Frederik v. B. genannt v. Hohenstein til Hambach (død 1703) og Judith Augusta v. Marschalck (død 1729).

Udnævnelser

Hv. R. 1721. Bl. R. 1748. L'union parfaite 1734.

Ikonografi

To miniaturer (Fr.borg).

Bibliografi

L. Koch: Chr. VI's hist., 1886 103-06. Soph. Vedel: Den dansknorske højesterets hist., 1888 232-41. Højesteret 1661-1961,1-11,1961.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig